۱۲ خرداد ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5596767
T T
۰ نفر
# سلماس (ارومیه )، ایرنا: 12 خرداد 1380 برابر با 2 ژوئن 2001 نمـاینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در سخنـانی در جمع اقشار مردم شهرستان سلماس گفت : راه پیشرفت با مشارکت مردم هموار می شود و توفیقات با مردم سالاری به دست می آید. " علی تاجرنیا " کـه روز جمعـه در سلماس ( شمال غربی ایران ) سخـن می گفت ، اضافه کـرد : آذربایجان و اهالی سلماس یـکی از مکانها و مردمی بودند که همواره در آزادیخواهی پیشقدمی خود را به ثبوت رسانده اند. وی بـا اشـاره به اینکه در ادامه روند پیشرفت کشور یک نظارت قوی نیز همیشه مورد نیـاز بـوده است ، اضافه کرد : مردم بهترین ناظران بر اعمال منتخبین خود هستند. نماینده مشهد در بخشی دیگر از سخنان خود گفت : متـاسفانه در مواردی مخالفان اصلاحات با ایجاد هـرج و مـرج و تشنج مـی خواهنـد فضایی ایجاد کنند تا حضور مردم در صحنه انتخابات کمرنک شود. " تاجرنیا " بـا تاکید برسرآمد شدن نظام افزود : برای نیل به این هدف باید اول کارآمد شد. وی از مردم خواست با مشارکت همه جانبه و جدی در انتخابات بر اراده خلل ناپذیر خود نسبت به ادامه خواست های خود تاکید کنند. هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 8 ژوئن برگزار می شود * 803 *
۰ نفر