۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5594248
T T
۰ نفر
# بیروت ، ایرنا: 20 اردیبهشت 1380 برابر با دهم می2001 جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین روز جمعه با انتشار بیانیه یی در بیروت مسوولیت انفجار مقر نظامی نیروهای صهیونیستی در منطقه دیر البلح در جنوب غزه را به عهده گرفت. رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که در عملیات سحرگاه امروز در دیرالبلح دو نظامی این رژیم مجروح شدند. در این بیانیه آمده است:" مجموعه "شهید ایمان حجو" با نارنجک به پایگاه نیروهای صهیونیستی هجوم برده و تمامی عناصر این رژیم را به هلاکت رسانده است". بر پایه این گزارش ، اعضای شاخه نظامی این جبهه همچنین با اشغالگران این رژیم در شهرکهای صهیونیستی "کاتیو" و "کفار داروم" درمرکز نوار غزه درگیر شدند. این بیانیه اضافه کرد :"این عملیات در تداوم انتفاضه مردم فلسطین و در واکنش به تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه فلسطینی صورت گرفت". بیانیه جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین حاکی است :" عملیات قهرمانانه امروز به خوبی نشان داد که قیامگران انتفاضه اهداف این رژیم را نشانه گرفته اند و صهیونیستها برغم همه گونه پیش بینیهای امنیتی و نظامی مقهور اراده مردم و مبارزان فلسطینی می شوند". از ابتدای انتفاضه این نخستین عملیات جبهه دمکراتیک برای آزادی فلسطین به ریاست نایف حواتمه است. * 814 *
۰ نفر