۱۷ فروردین ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5589715
T T
۰ نفر
# سارایوو، ایرنا: 17 فروردین 1380 برابر با ششم آوریل 2001 " کنگره روشنفکران مسلمانان بوسنی و هرزگوین " خواستار درج نام دین مسلمانان ساکن کرواسی در طرح آمارگیری جمعیتی شد. این کنگره روز جمعه با انتشار اطلاعیه ای ، افزود : عدم درج کلمه مسلمان و نام زبان بوسنیایی در طرح آمارگیری ، نقض آشکار حقوق مسلمانان ساکن کرواسی است. این کنگره اعلام کرد : ما این اقدام را حرکتی تحریک آمیز از سوی برخی افراد مغرض می دانیم و معتقدیم دولت کرواسی حقوق ملی مسلمانان مقیم این کشور را رعایت می کند. در این اطلاعیه افزوده شد ، حکومت پیشین در سال 1997 حقوق مسلمانان را به عنوان یک اقلیت مذهبی از قانون اساسی حذف کرد ، اما حکومت جدید از حق مسلمانان حمایت می کند. روشنفکران مسلمان بوسنی اعلام کردند : دولت کرواسی با اجازه دادن به مسلمانان برای اعلام آزادانه دین و زبان خود در آمارگیری پایبندی خود را به اصول دمکراسی ، آزادی و حقوق بشر تایید خواهد کرد. طرح سرشماری جمعیتی جمهوری کرواسی از اول آوریل سال جاری آغاز شد و به مدت 15 روز ادامه دارد. مامورین سرشماری کرواسی در هنگام ثبت مشخصات مسلمانان در ردیف مذهب و زبان ، کلمه اسلام و بوسنیایی را نمی نویسند. "حسن موراتوویچ "سفیر بوسنی و هرزگوین در زاگرب مرکز کرواسی ، خواستار توقف فوری اعمال تبعیض آمیز در سرشماری جمعیتی این کشور شد. سفیر بوسنی در زاگرب به صورت مکتوب به وزارت امور خارجه کرواسی اعتراض کرد. * 817 *
۰ نفر