۱۰ فروردین ۱۳۸۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5589122
T T
۰ نفر
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000س/ وین، ایرنا: دهم فروردین 1380 برابر با 30 مارس 2001 "صائب ارکات" وزیر برنامه ریزی فلسطین در شماره روز پنجشنبه روزنامه اتریشی استاندارد اعلام کرد که حملات اسرائیلی ها یک طرح از پیش برنامه ریزی شده برای فتنه انگیزی و تحریک فلسطینیان و بحرانی کردن اوضاع منطقه است. وی می گوید: اسرائیلی ها می خواهند به دیگران نشان دهند که فلسطینی ها خواستار صلح نیستند و تقصیر را به گردن مقامات فلسطینی بیاندازند. وی افزود: اسرائیلی ها چرا مخالف اعزام ناظران بین المللی به مناطق فلسطینی هستند؟ چرا اسرائیل آمریکا را وادار می کند که در سازمان ملل این قطعنامه را وتو کند؟ این مقام فلسطینی می گوید: اکنون پرده ها کنار رفته و واقعیت بر همه آشکار شده و دنیا شاهد است که اسرائیل حقوق بشر را زیرپا می گذارد. وی گفت: مهم ترین چیزی که فلسطینی ها و اسرائیلی ها اکنون به آن نیاز دارند، صلح است. اسرائیلی ها باید بفهمند که کوتاهترین راه به سمت ایجاد امنیت و صلح ، موشک ، تانک و محاصره فلسطینی ها نیست، بلکه خاتمه تصرف این سرزمین است. وی درپاسخ به این که چه تفاوتی بین "شارون" و "بارک" وجود دارد، گفت: برای مردم فلسطین اینها فرقی با هم ندارند و هر دو دست به خشونت می زنند.
* 817 *
۰ نفر