۴ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5584163
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 4 اسفند 1381 برابر با 23 فوریه 2003 معاون کل وزیر اموراقتصادی و دارایی ایران گفت : هرچند حجم و تنوع صادرات غیرنفتی کشور روبه فزونی است اما جهش صادرات که از اهداف راهبردی برنامه سوم توسعه ایران است ، تاکنون محقق نشده است. " مهدی کرباسیان " بعداز ظهر یکشنبه در همایش بیمه صادرات افزود : اگرحجم صادرات کالا و خدمات کشور امسال به رقم خوشبینانه شش میلیارد دلار نیز برسد باز در مقابل بزرگی ، عظمت ، امکانات و توانایی های کشور رقم ناچیزی است. وی با اشاره به روند رو به افزایش نیروی کار در کشور ، بر ضرورت جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و افزایش تولید در کشور تاکید کرد. وی با بیان این که بیکاری حتی مسایل سیاسی و اجتماعی برای کشور درپی خواهد داشت ، گفت : برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی دولت باید به توسعه صادرات غیرنفتی توجه کند. معاون کل وزیر امور اقتصادی ودارایی بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت : لغو انحصار و زدودن بحث انحصار، کمک به توسعه صادرات و رفع موانع موجود در این بخش در گسترش گنجایش بازار کشور برای انجام سرمایه گذاری ها نقش اساسی دارد. کرباسیان تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف یادشده و تغییراقتصاد کشور از درونزا به برونزا ، باید از فعالیت های بانکی و بیمه به خصوص در بخش صادرات حمایت و پشتیبانی شود. وی با بیان این که تاکنون بیمه های دولتی عمده ترین پشتیبانان صادرات کشور بوده اند، گفت: متاسفانه بخش خصوصی نیز نتوانسته متناسب با امکانات اقتصادی و زمینه های بین المللی، تولیدکنندگان داخلی را در بخش صادرات حمایت کند. وی ، خدمات قابل ارایه از سوی بانک توسعه اسلامی برای توسعه صادرات کشورهای عضو را برشمرد و گفت: این بانک در ارایه خدمات،هیچ تفاوتی میان کشورها قایل نیست بلکه شرکت های ایرانی ، خود باید به نحو مطلوب از تسهیلات قابل ارایه استفاده کنند. کرباسیان در همین ارتباط یادآور شد که بخش خصوصی و دولتی نتوانسته اند ساز و کار بهره گیری از امکانات و ارتباطات اداری مناسب را برای استفاده از این تسهیلات فراهم کنند. وی گفت : عدم تحول اساسی در بخش بانکی و بیمه مانع از تحقق سرمایه- گذاری ، اشتغال و توسعه در کشور خواهد شد، ضمن آنکه بیمه ریسک در امور مختلف اقتصادی را کاهش می دهد. معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: ضمانت نامه و یا بیمه نامه، خطرهای تجاری و غیرتجاری را تضمین و صادرکننده را در برابر ریسک های عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادرات ضمانت می کند. کرباسیان افزود: ضمانت نامه و بیمه نامه اعتبار صادراتی کمک موثری در تامین مالی است و تسهیلاتی فراهم می کند که صادرکننده تحت هیچ شرایطی به تنهایی نمی تواند آن را تامین کند. وی رابطه نزدیک بین بیمه و بیمه گزار را در دنیای تجارت ضروری دانست و گفت : موسسات و واسطه های مالی، بیمه و بانک راه صادرات غیرنفتی را هموار خواهند کرد. وی اظهار امیدواری کرد ، با ارتقاسطح خدمات قابل ارایه به صادرکنندگان صندوق ضمانت صادرات بتواند در کناربانک توسعه صادرات به صورت اگزیم بانک (بانک صادرات و واردات ) در کشور فعال شود. وی با اشاره به تاکید دولت به کاهش تصدی گری خود گفت : وزارت امور اقتصادی و دارایی برای نشان دادن عزم خود دراین خصوص ، واگذاری فعالیت های تمام بخش های خود به جز شرکت سرمایه گذاری خارجی را واگذار کرده است. کرباسیان گفت : برای پویا شدن فعالیت شرکت های بیمه ای و تحول در این صنعت و استفاده از نیروی متخصص این بخش ، سرمایه های شرکت های خدماتی و بیمه باید بیشتر در خدمت جامعه، تولید، صادرات، مردم و غیره باشد. وی ، با بیان آنکه به جز بیمه ایران که تنها40 درصد سهام آن در اختیار دولت باقی خواهد بود،گفت: سهام دیگر بیمه های دولتی از طریق سازمان خصوصی سازی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. * 1476 * 1417
۰ نفر