۴ اسفند ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5584071
T T
۰ نفر
# مراغه، ایرنا: چهارم اسفند 1381 برابر با 23 فوریه 2003 معاون سیاسی جمعیت موتلفه اسلامی گفت: اهمیت وارزش هرانتخاباتی به حضور گسترده مردم بستگی دارد. "اسدالله بادامچیان" روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با "ایرنا" افزود: شرکت فعال اقشار مردم در انتخابات نیازمند زمینه سازیهایی توسط دست- اندرکاران امرانتخابات است. وی گفت : اگر اعتقاد و باور مردم جلب نشود با وجود شعارهای زیاد شرکت مردم در انتخابات گسترده نخواهد بود. بادامچیان افزود: وقتی مردم احساس کنند که رای آنها مثل زمان شاه به حساب نمی آید هیچ وقت در انتخابات شرکت نخواهند کرد. بادامچیان گفت: شوراها در قانون اساسی آمده و وظایف آنها نیز مشخص است.
وی افزود: متاسفانه دور اول انتخابات در دوره دوستان دوم خردادی انجام شد و آنها نتوانستند انتخابات شوراها را به عنوان چیز پرثمری برای مردم معرفی کنند. بادامچیان گفت: در همان انتخابات دوره اول دو نفر از هیات نظارت پنج نفری مجلس که از دوستان دوم خردادی بودند آنچنان برخورد کردند که موجب شد تا آن انتخابات زیر سوال رود. وی افزود: زمانی که انتخابات وزارت کشور دست آقای "مصطفی تاج زاده" بود طوری عمل کرد که متاسفانه نتیجه آن اکثر مردم را راضی نکرد. بادامچیان گفت: در چهار سال گذشته غیر از جاهایی که افرادی رجایی گونه رفتند و کار کردند در بقیه جاها شوراها کارنامه موفقی نداشتند. وی گفت: در دور اول شوراها ، همه چیز از خودشان بود و دیگر نظارت استصوابی و اقلیت و اکثریت هم نبود و رییس جمهور، وزیر کشور استانداران و فرمانداران و حتی اکثریت مجلس از خودشان بود و در نتیجه هیچ بهانه ای برای کار نکردن ندارند. بادامچیان افزود: آنها نشان دادند که نمی توانند کشور را اداره کنند و حتی در یک شورا با خودشان هم تفاهم و تعامل ندارند. وی گفت: دعوا کردند، رییس عوض کردند، شهردار را بااکثریت انتخاب کردند و بعد حتی بد اخلاقی کردند و خشونتی که با شهردار دوم کردند بی سابقه بود. بادامچیان گفت: بعد هم بازیهای سیاسی آقای "اصغرزاده" پیش آمد که در حین اینکه در شورا بود هر روز مخالف خوانی می کرد و اثرات منفی را دربین مردم در پی داشت. وی افزود: لذا دوراول شوراها نتیجه لازم را برای مردم نداشت و نتیجه آن هم سردی حضور مردم در انتخابات بود که به یک شوخی و طنز سیاسی تبدیل شده است. بادامچیان افزود: آقایانی که سرکار هستند گوش به پیشنهاد هیچ کسی نمی دهند برای اینکه ما پیشنهاد کردیم که حداقل مجلس کاری کند که در انتخابات هیات نظارت به صورت مجموعه باشد تا بتوانند اعتماد افراد را جلب کنند. وی گفت: هم اکنون بسیاری از مردم به خصوص متدینین حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند و می گویند ما رای می دهیم اما آنها هر چیزی که دلشان بخواهد از صندوق بیرون می آورند، برای اینکه نظارت و اجرا هر دو از یک طیف هستند و ما باید به چه کسی شکایت کنیم. وی افزود: امیدواریم که در عین حال مردم درانتخابات حضور پیدا کند چرا که آنها انتخابات را مربوط به نظام می دانند ولی حتی حضور مردم در صحنه انتخابات به این معنی نیست که آنها خوب کار کرده اند. 1461 191
۰ نفر