۲۶ بهمن ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5583175
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 26 بهمن 1381 برابر با 15 فوریه 2003 "سعید حجاریان" عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، گفت: نگرانی از روند اصلاحات همواره وجود دارد، اما با وجود روند فعلی اصلاحات بخصوص تحولات جامعه پس از رویداد دوم خرداد جای ناامیدی وجود ندارد. حجاریان، روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اگرچه همه دم از اصلاحات می زنند اما دولت، احزاب و شخصیت ها هیچکدام نسبت به ملزومات آن ملتزم نیستند. وی اظهار داشت: نگرانی زمانی در کشور بیشتر می شود که آمریکا در منطقه حضور یابد چون با وجود آشوب در منطقه ، جایی برای رشد وتداوم دموکراسی در ایران به علت نظامی شدن شرایط در منطقه باقی نمی ماند. حجاریان گفت: میان اصلاحات و انقلاب مرز جدی وجود ندارد همانگونه که فروپاشی در اروپای شرقی و در کشورهایی چون بلغارستان، لهستان، آلمان شرقی و شوروی در آغاز با اصلاحات شروع شد. وی افزود: وقتی اصلاحات تمام می شود روند انقلاب آغاز می شود، همانگونه که "وقتی سیاست تمام می شود، جنک شروع می شود". عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، اظهار داشت: هر انقلابی زمان تکوین و سپس زمان اوجی دارد که زمان تکوین انقلاب اسلامی ایران از سال 42 و زمان اوجگیری آن 10 روز دهه فجر بود که دنیا را تکان داد. حجاریان گفت: در زمان دولت "امینی" گشایشی حاصل شد و حتی برخی از اعضای جبهه ملی وارد مجلس شدند، اما پس از کشتار توده مردم در سال 42 اصلاحات به پایان رسید. وی افزود: در کنار هر انقلابی گرایش و خط مشی هایی به وجود می آید که با توجه به تجربه انقلاب ایران می توان آن را به پنج دسته تقسیم کرد . حجاریان گفـت: در گرایش اول عده ای معتقد می شوند که "دنیا تمام شده و کاری نمی شود کرد." وی "انحلال طلبی" را خواست افرادی دانست که در انقلاب مدعی بی نتیجه بودن هر رفتاری بوده انـد و افزود: این عده چون به صورت منفرد عمل می کنند ، حتی اگر افراد مبارز و انقلابی باشند به فردگرایی روی می آورند. حجاریان گفت: در انحلال طلبی نمی شود سیاست ورزی کرد چون لازمه دستیابی به اصلاحات کار جمعی است. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اظهارداشت:پس از سال 42 حتی میان روحانیت نیز افرادی وجود داشتند که کاری به سیاست نداشتند و امام (ره ) هم همیشه نسبت به این افراد انتقاد فراوانی داشت. وی گفت: گرایش دوم در دوره انقلاب متعلق به عده ای بود که انقلاب را در فضایی فرا واقعگرایانه (سوررئالیستی ) ، فرافکنی می کردند. وی افزود: این عده انقلاب را به سمت عرفان و ادبیات می برند و همیشه به دنبال ناجی برای نجات خود هستند و سعی می کنند با اسطوره سازی شرایط را آنگونه که مایلند توضیح دهند. حجاریان وجه مثبت عملکرد فردگرایان نسبت به گروه فرا واقعگرایان را در تلاش گروه اول برای دست یافتن به نیاز خود دانست و افزود: گروه دوم با پیگیری شعر و حتی موسیقی سیاه، به دنبال عرفانی عقب افتاده و منحط هستند. وی گفت: عده ای از افراد این گروه را نیز طرفداران دین افیونی تشکیل می دهند که بدون انجام هیچ کاری در انتظارند تا "خدا در آن دنیا" جواب کار ظالمان را بدهد. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اظهارداشت: رادیکالها با گرایش سوم در مقابل اصلاحات به کودتاچی یا چریک تبدیل می شوند و تلاش این دو گروه بر این است که با فشار اسلحه اقدام به نابود کردن و سرنگون کردن کنند. حجاریان گرایش چهارم را اعتقاد بر "اصلاحپذیر بودن" حاکمان دانست و افزود: گروهی چون "کورش لاشایی" و یا " پرویز نیکخواه" با اعتقاد به اصلاحپذیری شاه می خواستند کاری کنند که شاید شاه تبدیل به سمبل اصلاحات شود. وی گفت: اما در انقلاب اسلامی، امام خمینی خط مشی دیگری را پیگیری کرد وی که به عنوان یک فرد اصلاحطلب در آغاز گرایش فرهنگی را انتخاب کرده بود پس از کشتار 42 از شاه قطع امید کرد. این آگاه سیاسی افزود: امام (ره ) برای مدتی طولانی اقدام به تربیت شاگرد در قم و نجف کرد و ایشان به همراه شاگردان بزرگترین شبکه توده ای را شکل دادند. حجاریان اظهار داشت: روشنفکرانی چون دکتر شریعتی نیز یاریگر امام (ره ) با آموزش دانشگاهیان بودند که کار آنها کمک به تشکیل سازمانی گسترده و مردمی بود. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بیان اینکه انقلاب درس آموزی هایی دارد ، در عین حال تصریح کرد آنچه در زمان انقلاب انجام شده است در آن بستر زمانی کاری سنجیده و صحیح بود. 1354 192
۰ نفر