۱۶ بهمن ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5582103
T T
۰ نفر
# اصفهان، ایرنا: 16 بهمن 1381 برابر با پنجم فوریه 2003 تاکنون 33 هزار و 659 نفر از پناه جویان افغان ساکن استان اصفهان به صورت داوطلبانه ایران را به قصد کشور متبوع خود ترک کرده اند. اداره امور اتباع بیگانه استانداری اصفهان روز چهارشنبه به "ایرنا" اعلام کرد: این افراد مشتمل برسه هزار و 260 خانوار و در قالب طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغان به کشور خود بازگشته اند. طرح بازگشت داوطلبانه اتباع افغان با همکاری ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان، در دست اجراست. استان اصفهان، یکی از پایگاه های 9 گانه بازگشت اتباع افغان به کشورشان است. 1461 191
۰ نفر