۲ آبان ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5570093
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: دوم آبان 1381 برابر با 24 اکتبر 2002 سید"محمد خاتمی" رییس جمهوری برخوردهای دوگانه با حقوق بشر را جفا به بشریت در دنیای کنونی توصیف کردو گفت: انسان باید همه جا و در هر صورت چه درعرصه ملی کشورها و چه درعرصه بین المللی محترم باشد و به حقوق خود برسد. وی روز پنجشنبه در دیدار "کوفی پانو" وزیر امور خارجه توگو با وی، ضمن تاکید بر اهمیت نقش حقوق بشر گفت: حکومت های سرکوبگر ضد حقوق بشر هستند. خاتمی "وجود فقر، تبعیض و تحمیل یک جانبه سیاست های قدرتهای بزرک" را نقض حقوق بشر دانست و گفت: متاسفانه در عرصه جهانی و روابط بین المللی این موضوع رواج دارد. وی اظهار داشت: اشغال سرزمین ها و آواره و سرکوب کردن ساکنان آن از بارزترین موارد نقض حقوق بشر است. رییس جمهوری تاکید کرد:استقلال و پیشرفت جز با پیوستگی دولت ها و ملت ها پدید نمی آید و توجه به حقوق بشرامر مبارکی است و طبیعی است که جان و حرمت افراد و آزادی و امنیت آنان و تامین زندگی خوب و آبرومند برای همه انسانها محترم است و باید حقوق همه آدمیان در این زمینه پاس داشته شود. وی باتاکید بر سیاست خارجی ایران درگسترش روابط با کشورهای جنوب افزود: کشورهای جنوب دارای اهداف و سرنوشت مشترکی هستند و باید ضمن همکاری با یکدیگر به منظور دستیابی سریع تر به پیشرفت و استقلال، مناسبات خود را در سازمان های منطقه ای و با همه کشورهای جهان برای استفاده از امکانات موجود افزایش دهند. خاتمی اظهار امیدواری کرد: با توسعه همه کشورهای جهان بویژه مشخص شدن جایگاه آفریقا، جهان شاهد مبارزه با یکجانبه گرایی و تبعیض در دنیا و استقرار صلح مبتنی بر عدالت باشد. "کوفی پانو" وزیر امور خارجه توگو نیز دراین دیدار که کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران نیز حضور داشت، خواستار همکاری دو کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی و نیز در سطح سازمان های بین المللی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی و غیر متعهدها شد. وی بااشاره به ارزشهای مربوط به حقوق بشر، تاکید کرد: نباید این موضوع به عنوان ابزاری در دست منافع خود خواهانه یک کشور یا عده ای قرار گیرد . * 1417 *
۰ نفر