# کابل، ایرنا: 16 مهر 1381 برابر با هشتم اکتبر 2002 تعویض پول رایج موجود در افغانستان با اسکناس های جدید در دو روز اخیر با تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است. گزارش "ایرنا" از کابل حاکی است روز سه شنبه در دومین روز از آغاز طرح دو ماهه تعویض پول موجود در افغانستان با اسکناس های جدید، بازار مبادله ارز کابل معروف به بازار "سرای شهزاده"، تحت تدابیر شدید نیروهای پلیس قرار داشت. ده ها نیروی مسلح تفنک به دست در اطراف این بازار به گشت زنی پرداخته و با دقت مراقب اوضاع بودند. منابع دولتی در کابل با تایید به اجراگذاردن تدابیر امنیتی و حفاظتی، اعلام کردند این تدابیر برای جلوگیری از بی نظمی و مقابله با تهدیدهای احتمالی اتخاذ شده است. این منابع همچنین احتمال می دهند به علت جابه جایی حجم زیادی از پول های قدیمی برای معاوضه با پول جدید در بازار صرافی کابل، احتمال دستبردهای کلان و تهدید بازار ارز وجود دارد. در سایر مراکز تبدیل پول از جمله ده ها شعبه بانک نیز نیروهای مسلح مستقر در محل از نزدیک مراقب اوضاع بودند. دولت افغانستان 15 روز نخست را به صرافان ارز اختصاص داده است تا در این مدت به تبدیل دارایی نقدی خود با اسکناس های جدید بپردازند. صرافان با دریافت پول جدید به مبادله آن با شهروندان عادی در پایتخت می پردازند. بانک مرکزی افغانستان سه شنبه شب اعلام کرد: در دو روز، 22 میلیارد افغانی پول رایج با اسکناس های جدید در کابل معاوضه شده است. دولت افغانستان 27 میلیارد افغانی درآلمان و انگلیس چاپ و به افغانستان منتقل کرده است که بتدریج جایگزین اسکناس های قدیمی چاپ روسیه خواهد شد. پول رایج فعلی افغانستان 15 هزار میلیارد است که با 15 میلیارد افغانی از اسکناس های جدید تعویض خواهد شد. اکنون یکصد مرکز در کابل در زمینه تبدیل پول فعالیت دارند. قرار است از روز پنجشنبه معاوضه پول های موجود با اسکناس های جدید در سراسر افغانستان آغاز شود. پول جدید افغانستان که هر واحد آن ارزشی معادل یک هزار "افغانی" (واحد پولی افغانستان ) پول موجود این کشور دارد، از روز دوشنبه در نظام بانکی، صرافی ها و بازار شهر کابل به جریان افتاد. قرار است 47 بانک و مرکز در 33 منطقه سراسر افغانستان کار تعویض پول موجود با اسکناس های جدید را به مدت حدود سه ماه به پایان رسانند. اسکناس های جدید با واحدهای یک هزار، 500 و یکصد، 50، 20 و 10 افغانی چاپ و رواج یافته است. دولت افغانستان امیدوار است با نظم بخشی به نظام پولی خود، ضمن کاهش تورم پولی، اعتبار مالی این کشور در عرصه بین المللی را باز گرداند. * 193 *