۲۴ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5565951
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا : 24 شهریور 1381 برابر با 15 سپتامبر 2002 "فروزان آصف نخعی" مدیر مسوول روزنامه گلستان ایران بخشی ازادعای قاضی "سعید مرتضوی" رییس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران را تکذیب کرد. مرتضوی در دستور توقیف روزنامه گلستان ایران که خطاب به "احمد مسجد جامعی" وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی صادر شده است اعلام کرد: "از فحوای بازجویی و تحقیقات مقدماتی مدیر مسئول نیز چنین مستفاد است که نامبرده طی قرار دادی امتیاز نشریه را بر خلاف تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات در قبال دریافت ماهیانه پنج میلیون ریال به آقای بوذری واگذار نموده و حسب اقرار صریح مدیر مسئول به عنوان متهم ،نامبرده هیچگونه دخالتی درانتخاب کارکنان و اعضاء تحریریه و سایر پرسنل روزنامه نداشته است." آصف نخعی در این باره توضیح داد: "اینجانب در جریان بازجویی در خصوص اتهام اجازه دادن نشریه، موضوع را کاملا تکذیب کردم و عنوان کردم که از درآمد نشریه ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال برداشت می کنم ، بنابراین، اینکه اینجانب از آقای بوذری بابت واگذاری امتیاز نشریه مبلغی دریافت کرده باشم تکذیب می شود." مدیر مسوول روزنامه گلستان ایران در این توضیح مکتوب خود که از طریق نمابر برای ایرنا ارسال کرد، همچنین نوشت: "اینجانب بر پرسنل روزنامه نظارت داشتم و چنانچه فرد فاقد صلاحیتی در بین زیرمجموعه نشریه وجود داشت ، قطعا برخورد می کردم و در دادگاه هم صراحتا اعلام کردم که به چنین موردی برخورد نکرده ام." رییس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، روز یکشنبه دستور توقیف و جلوگیری از انتشار روزنامه "گلستان ایران" را صادر کرد. در این دستور توقیف که خطاب به وزیر فرهنک و ارشاداسلامی صادر شده، اتهام مدیر مسوول روزنامه گلستان ایران، چاپ مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی و اشاعه منکرات و تبلیغ علیه نظام و انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین اجاره دادن امتیاز نشریه به افراد فاقد صلاحیت قانونی عنوان شده است. در نامه قاضی مرتضوی،از مدعی العموم به عنوان شاکی مدیر مسوول روزنامه گلستان ایران یاد شده است. 192
۰ نفر