۲۴ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5565874
T T
۰ نفر
# رم، ایرنا : 24 شهریور 1381 برابر با 15 سپتامبر 2002 بسیاری از طرفداران گروه های چپگرای مخالف دولت ایتالیا و مردم این کشور در اعتراض به سیاست های قضایی و اجتماعی جناح راستگرای حاکم، عصر شنبه در مرکز شهر رم تظاهرات کردند. گزارش روز شنبه ایرنا، حاکی است تظاهرکنندگان ضمن ابراز مخالفت خود با ارائه طرح قضایی "تردید مشروع"، خواستار باز پس گرفتن این طرح از پارلمان شدند. همچنین در این تظاهرات که به دعوت "نانی مورتی" سینماگر مشهور ایتالیایی و چندین جنبش مخالف دولت برگزار شد، برخی سیاست های دولت ایتالیا به عنوان تهدیدکننده آزادی و دموکراسی مورد انتقاد قرار گرفت. هر چند پلیس، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات مخالفان را یکصد هزار نفر برآورد کرده است، ولی برگزارکنندگان این تظاهرات اعلام کردند نزدیک به 400 هزار نفر در اعتراض به سیاست های دولت ایتالیا در مراسم امروز شرکت کردند.
در ماه های گذشته نیز شهر رم شاهد برگزاری دو تظاهرات علیه طرح قضایی تردید مشروع بود. براساس طرح قضایی "تردید مشروع" که ازسوی برخی نمایندگان جناح راستگرای حاکم بر ایتالیا به پارلمان ارائه شده است ، متهمان با عنوان بیطرف نبودن قاضی، می توانند دادگاه خود را تغییر دهند. مخالفان، معتقدند هدف اصلی از ارائه این طرح، اعمال نفوذ در محاکمات برای جلوگیری از پیگرد قضایی برخی مقام های این کشور است که به تخلف مالی متهم شده اند. "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر راستگرای ایتالیا چند روز قبل، برگزاری این تظاهرات را بی نتیجه خواند.* 1455 * / * 193 *
۰ نفر