۷ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5564116
T T
۰ نفر
# اصفهان، ایرنا: هفتم شهریور 1381 برابر با 29 اوت 2002 یک نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: حرکتهای افراطی و تفریطی جز ضربه زدن به نظام نتیجه دیگری ندارد و اساس کشور را از بین می برد. " الیاس حضرتی " مدیر مسوول روزنامه " اعتماد" چهارشنبه شب در مراسم افتتاح دفتر سرپرستی این روزنامه در اصفهان (واقع در مرکز ایران ) افزود: درگیری بین دو جناح تا جایی مورد قبول است که ارزشهای اساسی را از بین نبرد. وی ادامه داد: روشهای مناسبتری برای مدیریت کشور هست که بـا دیدی بازتر و وسیعتر باید متناسب با جوهره انقلاب باشد. حضرتی تاکیدکرد: اگر این مدیریت تنها با اهداف یک جناح متناسب شد بخشهای زیادی از حوزه های انقلاب از سیطره مدیریت خارج می شود. وی افزود: انقلاب مانند یک خانواده بزرک است که باید با در نظر گرفتن سلایق و دیدگاههای گوناگون اداره شود. حضرتی تصریح کرد: اصل وفاق ملی ، علاقه به انقلاب و علاقه به تمامیت ارضـی از اشتراکات ماست که همه جناحها باید به آن توجه کنند. مدیر مسوول روزنامه " اعتماد " در ادامه گفت: هنر روزنامه نگاری نیز این نیست که تنها ضعفهای طرف مقابل را انعکاس دهد، بلکه باید آیینه تمام نمای تمامی گروهها و جناحهای جامعه باشد. حضرتی تاکید کرد: روزنامه اعتماد هم اگر مخالفان اصلاحات صحبتی منطقی و درست داشته باشند به آن خواهد پرداخت و تنها متعلق به یک جناح نیست. وی افزود: جریانهای افراطی و تفریطی صدها سال است کـه ادامه دارد و حتی امروز جریانهای افراطی همچون حجتیه و ولایتی های قم در حال فعالیتند. حضرتی اضافه کرد: این جریانها با اصول و اساس تفکر اصیل امام (ره )به عنوان جمهوری اسلامی مخالفند و معتقدند تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت کبری راه انحراف است. وی تاکید کرد: این جریانها در ابتدای انقلاب نیـز خواهان نه یک حکومت جمهوری اسلامی، که خواهان یک حکومت " جمهوری " بودند و حتی " جمهوری دموکراتیک" را مطرح می کردند. * 1461 *
۰ نفر