۶ شهریور ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5564063
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 6 شهریور 1381 برابر با 28 اوت 2002 "محمدرضا عارف" معاون اول رییس جمهور روز چهارشنبه در دیدار هیات اجرایی مرکزی تشکیلات خانه کارگر، بر همکاری و تعامل بیشتر دولت و خانه کارگر به عنوان یک تشکل مردمی و فراگیر تاکید کرد. معاون اول رییس جمهور، دراین دیدار اشتغال را مهم ترین مساله کشور عنوان کرد و عزم مسوولین و مردم بویژه کارگران، برای کاهش نرخ بیکاری و اهتمام به امر اشتغال را ضروری دانست . عارف، بازنگری درقانون کار با حفظ و ارتقاء حقوق کارگران و اصلاح قانون مالیات ها در جهت تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را مهم قلمداد کرد و بر بازنگری درقوانین مرتبط با بازار کار با رعایت جهت گیری اصولی و کار کارشانسی تاکید کرد. معاون اول رییس جمهور، همچنین کارگران را عاملان اصلی سازندگی و تولید در کشور توصیف کرد و از خدمات خانه کارگر به عنوان تشکلی کارآمد و همراه با دولت تقدیر کرد. "علیرضا محجوب" دبیرکل خانه کارگر ، نیز دراین دیدار ضمن قدردانی از خدمات دولت ، در رابطه با اشتغال کارگران، رفاه اجتماعی و مدیریت بحران ها مطالبی را مطرح کرد. اعضای هیات اجرایی خانه کارگر ، دراین جلسه برخی مشکلات مربوط به حوزه کاری خود نظیر نوسازی صنایع ، بیکاری کارگران و رفاه اجتماعی را مطرح کردند. * 1476 * 192
۰ نفر