۲۲ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5562639
T T
۰ نفر
# آلماتی ، ایرنا: 22 مرداد 1381 برابر با 13 اوت 2002 "مهدی صفری " نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر دوشنبه شب در دیدار با "قاسم ژامرت توقایف" وزیر خارجه این کشور ، موضوع روابط دوجانبه و منطقه ای و مسایل مربوط به دریای خزر را مورد بحث وتبادل نظر قرارداد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا ، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به منظور رایزنی با مقامهای قزاقستان در خصوص دریای خزر ، به این کشور سفر کرده است. در جریان این دیدار توقایف با اشاره به اهمیت روابط قزاقستان با ایران حمایت همه جانبه خود را از توسعه روابط در زمینه های بازرگانی ، حمل ونقل ، انتقال نفت از مسیر ایران و همچنین مساعدت برای مشارکت شرکتهای ایرانی در طرحهای اقتصادی قزاقستان اعلام کرد. وزیر خارجه و دبیر دولتی قزاقستان با تشریح مواضع این کشور در خصوص دریای خزر ، بر لزوم حل وفصل مسایل دریای خزر براساس اتفاق آرا و استفاده صلح آمیز از این دریا تاکید کرد. "مهدی صفری " نماینده ویژه ایران در دریای خزر نیز در این دیدار با اشاره به توافقات صورت گرفته در سفر اخیر سید محمد خاتمی رییس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان ، برلزوم اجرای این توافقات جهت ارتقا سطح روابط تاکید کرد. نماینده ویژه ایران دردریای خزر سطح روابط تجاری بین دوکشور را مناسب توصیف کرد. وی با اشاره به وجود زمینه های مساعد از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی خواستار مشارکت شرکتهای ایرانی در طرحهای اقتصادی قزاقستان و برقراری توازن در سطح مبادلات بازرگانی دو کشور شد. صفری انتقال نفت قزاقستان از طریق ایران را از دیگر زمینه های مورد علاقه دوکشور خواند وآمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای افزایش میزان مبادله نفت و احداث خط لوله انتقال سوخت قزاقستان ـترکمستان ـ ایران اعلام کرد. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در ادامه این دیدار با تشریح مواضع ایران در خصوص این دریا ،برلزوم ادامه رایزنی کشورهای ساحلی بمنظور نیل به توافق در برگیرنده منافع همه کشورها براساس اتفاق آرا تاکید کرد. صفری همچنین با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و ذخایر آبزیان دریای خزر ، خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی خزر در این زمینه شد. نماینده ویژه ایران دردریای خزر عصر دیروز با " ولادیمیر اشکولینک " وزیر انرژی ومنابع طبیعی قزاقستان در آستانه پایتخت این کشور دیدار وگفت وگو کرد. * 1447 *
۰ نفر