۱۱ مرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5561797
T T
۰ نفر
# برلین ، ایرنا: 11 مرداد ماه 1381 برابر با دوم اوت 2002 " هلموت اشمیت " صدراعظم اسبق آلمان در مقاله ای باعنوان " اروپا نیاز به قیم ندارد" در شماره این هفته نشریه " دی سایت " نوشت : سیاست خارجی آمریکا هرگز تا این میزان مستکبرانه نبوده است . اشمیت که یکی از تئوریسن ها و شخصیت های برجسته سیاسی درآلمان است ، افزود : گرچه اروپا باید بااین واقعیت زندگی کند اما نباید مطیع و مقهور آمریکا شود. صدراعظم سابق آلمان نوشت ، اروپا نباید از هر سیاست خارجی آمریکا تبعیت کند0 اشمیت که عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان (اس.پ.د) است ، افزود : سیاست یک جانبه گرایی آمریکا را "جورج بوش" رییس جمهوری آمریکا به عنوان سیاست قطعی آمریکا در جهان به اثبات رسانده است . * 1348 * / * 195 *
۰ نفر