۶ خرداد ۱۳۸۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5555447
T T
۰ نفر
است # قم، ایرنا: ششم خرداد 1381 برابر با 27 می2002 عضو فقهای شورای نگهبان عصر یکشنبه گفت: رابطه با آمریکا درمقطع کنونی برخلاف مصالح و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی است. آیت الله محمدیزدی در شهرستان قم (130 کیلومتری جنوب تهران ) افــزود: با کشوری که ایران را محور شرارت دانسته، نمی توان به عنوان یک کشورعادل رابطه برقرار کرد. وی اظهار داشت: نظام حاکم بر دولت آمریکا براساس سلطه گری و زورگویی شکل گرفته و این کشور هیچ گاه ازخوی استکباری خود دست برنمی دارد. آیت الله یزدی گفت: اگر امروز ایران مقتدرانه و مستقل در برابر تهدیدات ایستادگی کرده است و در زمینه های مختلف علمی و نظامی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته به برکت نداشتن رابطه با آمریکا است. * 1756 *
۰ نفر