۲۳ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5547687
T T
۰ نفر
# کرمان، ایرنا: 23 اسفند 1382 برابر با 13 مارس 2004 جلسه دادگاه مطبوعات خبرنگار روزنامه"اعتماد" روز شنبه در کرمان برگزار شد. "حبیب رحمانی" به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم است. در این جلسه که به ریاست قاضی انجم شعاع برگزار شد فرمانده وقت منطقه انتظامی راور، رحمانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. رحمانی نیز در دفاع از خود اتهامات وارده را رد کرد. "حبیب رحمانی" در سال 1381 اقدام به انتشار خبر بازداشت فرمانده انتظامی راور در روزنامه اعتماد کرده بود. سرهنک اصغر امیری در آبان ماه سال گذشته اقدام به طرح شکایت علیه خبرنگار این روزنامه کرد که وی در دادگاه عمومی راور محکوم شد. پس از اعتراض رحمانی نسبت به این حکم، دادگاه تجدید نظر کرمان رای به نقض حکم یاد شده داد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه مطبوعات کرمان ارجاع شد. ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد. 221
۰ نفر