۱۶ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5546491
T T
۰ نفر
# تهران،ایرنا: 16 اسفند 1382 برابر با 6 مارس 2004 معاون اداری و پشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد که امسال 25 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه بین المللی " آموزش برای همه" به سازمان آموزش وپرورش استانهای کشور پرداخت شد. "پرویز کوثری" روزشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این بودجه را سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور امسال در سه مرحله برای کاهش نرخ بی سوادی در کشور به سازمانهای یاد شده پرداخت کرد. وی افزود:براساس برنامه آموزش برای همه که در سال 2000 در نشست وزیران آموزش و پرورش کشورهای جهان در داکار پایتخت سنگال تصویب شد، کشورها متعهد شدند تا سال 2015، پنجاه درصد نرخ بی سوادی را در کشور خود کم کنند.
کوثری اظهارداشت:برنامه آموزش برای همه یک تعهد بین المللی کشورهای جهان است و وزیران آموزش وپرورش کشورهای جهان هر ده سال یکبار برای بررسی مسایل فرهنگی و آموزشی گردهم می آیند. وی توضیح داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور امسال برای نخستین بار یک ردیف بودجه با عنوان آموزش برای همه اختصاص داد که 25 درصد این اعتبار مربوط به بخش سوادآموزی است. براساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1375 کشور، ده میلیون و 712 هزار و 703 نفر بی سواد در کشور وجود دارد که شش میلیون و 643 هزار و 848 نفر آنها زن هستند. 221
۰ نفر