۱۵ اسفند ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5546377
T T
۰ نفر
# لندن ، ایرنا: 15 اسفند 1382 برابر با پنجم مارس 2004 دادستان کل انگلیس روز پنجشنبه بطور مستقیم تحت فشار قرار گرفته است تا دیدگاه حقوقی خود در مورد جنک عراق را افشا نماید. " لرد گلد اسمیت " در روزهای منتهی به جنک عراق دیدگاه خود را به عنوان مشاور حقوقی دولت بطور مکتوب در اختیار "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس قرار داده بود. تاکنون تمامی فشارها برای انتشار دیدگاه مکتوب دادستان کل متوجه بلر و دولت کارگری بود، ولی اکنون گروه " صلح سبز " که از مخالفین جنک عراق بود از گلداسمیت خواسته است تا خود محتوای مشورت حقوقی داده شده به دولت را افشا کند. گروه صلح سبز برای فشار وارد آوردن بیشتر به دادستان کل از او خواسته است تا با حضور در جلسه دادگاه اعضای این گروه دیدگاه حقوقی خود را که قبلا بطور مکتوب در اختیار دولت گذاشته بود، برای قاضی دادگاه بازگو نماید. 14 تن از اعضای گروه صلح سبز پیش از جنک عراق هنگامی که خود را به درب ورودی و ادوات سنگین موجود در یک پایگاه نظامی زنجیر کرده بودند، از سوی پلیس دستگیر و به دادگاه معرفی شدند. جلسه دادگاه این افراد قرار است بزودی در " ساوتهمتون " برگزار شود. مسوولان گروه صلح سبز بر این باورند که انتشار دیدگاه حقوقی دادستان کل در مورد جنک عراق کمکی موثر به قاضی دادگاه برای صدور حکم تبرئه این افراد خواهد بود. این گروه اوایل این هفته نیز از دولت خواسته بودند تا دیدگاه دادستان کل در مورد جنک عراق را برای استفاده قاضی و وکلای افراد دارای پرونده قضایی منتشر کند. مسوولان صلح سبز در بیانیه ای که روزپنجشنبه منتشر کردند، هشدار داده اند اگر گلداسمیت برای ادای شهادت در دادگاه ساوتهمپتون حاضر نشود رسما علیه خود وی به دادگاه شکایت خواهند کرد. وکلای افراد تحت محاکمه در دادگاه پیشاپیش گفته اند که از این فرصت استفاده خواهند کرد تا قانونی بودن و مشروعیت جنک در عراق را به چالش حقوقی بکشند. دولت انگلیس انتشار دیدگاه مشورتی دادستان کل در مورد جنک عراق را اقدامی غیرقانونی و غیر ضروری دانسته است. /227 ـ 223/
۰ نفر