۲۷ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5543198
T T
۰ نفر
# دبی، ایرنا: 27 بهمن 1382 برابر با 16 فوریه 2004 " محمد ولد المنی " نویسنده و پژوهشگر موریتانیایی مسایل منطقه گفت: انتخابات ایران پیام طرح آمریکایی در رابطه با دموکراتیزه ساختن منطقه را به زیر سووال می برد. وی که مقیم امارات است ،روز دوشنبه به خبرنگارایرنا اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران درحالی انتخابات را برگزارمی کند که طی بیست و پنج سال گذشته بارها آن را تکرار کرده، اما آمریکا با آن خصومت می ورزد. المنی افزود: شاید الگوی انتخاباتی درایران یک حالت غیرسنتی را در فرآیند منطقه ای آن مطرح می سازد و اصولا انتخابات درحد خود یک اصطلاح و مفهوم آزاردهنده ای برای بعضی ها به شمار می آید. به اعتقاد وی " آزاردهندگی انتخابات هنگامی بیشتر می شود که درآن نظام نهادها شعاراسلامی ساختن زندگی عامه را سر می دهند." وی اضافه کرد: درمرحله کنونی حوادث تکان دهنده عراق و تغییراتی که در منطقه جغرافیای سیاسی پیرامون ایران به وجود آمده به ویژه شاخص های سلطه جویی آمریکا درمنطقه، می تواند انتخابات را تحت تاثیر خود قرار دهد. این پژوهشگر موریتانیایی گفت : کمترین اهمیت برگزاری انتخابات این است که می تواند یکبار دیگر صف بندی نیروهای سیاسی را مشخص سازد. " همچنین این همه پرسی دگرگونی های مربوط به گرایش افکارعمومی و پارامترهای آن در ازاء قطب بندی سیاسی موجود درایران آشکار خواهد ساخت." وی افزود: به عنوان یک کارشناس مسایل منطقه که تحولات ایران را پیگیری می کند باید گفت ، این انتخابات می تواند موجب درک ، واقعیت جدال سیاسی به عنوان جدالی دارای حرکت تند ، پویا و شدیدا متغیر شود. المنی گفت : درقبال این انتخابات تاثیرگذاران سیاسی درایران را می- توان در حالی که در پشت دو بینش مشخص صف بسته اند ،را مشاهده کرد. وی از بینش اصلاح طلبی به عنوان یکی از دو بینش مشهود درتحولات ایران یاد کرد و گفت : این تفکر خواهان تغییر درمحورها و الگوهای اساسی و شعارهای نظام جمهوری اسلامی که در انقلاب 1978 پایه ریزی شده، می باشد. این نویسنده عرب گفت :بینش دوم این فرضیه را مطرح می سازد که دستاوردها و دیدگاههای انقلابی هنوز اعتبارخود را ازدست نداده است. وی افزود: بینش دوم ضمن اینکه برتداوم روند انقلاب تاکید دارد، حکومت مردمی ، مبارزه علیه استضعاف ودخالت دادن دین در امور زندگی را خواستار است . وی درپایان گفت: با توجه به دوبینش مذکور میان رهایی و تداوم انتخابات آینده ایران می توان چشم انداز گرایش های افکارعمومی رادر قبال قطب بندیهای موجود ترسیم کرد. 1476 225
۰ نفر