۲۷ بهمن ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5543144
T T
۰ نفر
فعالیت کنند # تهران ، ایرنا: 27 بهمن 1382 برابر با 16 فوریه 2004 رییس شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: نمایندگان مجلس باید به دور از مسایل حزبی و گروهی فقط برای منافع مردم فعالیت کنند. "پرویز احمدی پنجکی" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: با شروع انتخابات برخی از گروه های سیاسی و جناحهای مختلف می خواهند از قشر کارگر بهره برداری کنند. وی اظهارداشت: کارگران نیز باید دراین مورد هوشیاری زیادی داشته باشند و اجازه ندهند که هر فردی به راحتی آرای کارگرها را گرفته و وارد مجلس شود و از حقوق و منافع این قشر در مجلس دفاع نکند. رییس شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: وظیفه همه کارگران است که وارد عرصه انتخابات شده تا دشمنان انقلاب و افرادی که می خواهند به نظام گزندی وارد کنند را مایوس کنند. وی تصریحکرد:"برخی افراد در دوره جدید برای استفاده از رای کارگران به فکر فریب آنها هستند تا وارد مجلس هفتم شوند ، ولی کارگران با بینش درست خود فریب شعارهای تبلیغاتی این افراد را نمی خورند." پنجکی اضافه کرد: نفراتی که وارد مجلس می شوند اگر ازبخش صنعت و کارگری باشند با مشکلات و معضلات این بخش مهم آشنا هستند و افراد متخصص در این بخش با اطلاعاتی که در این زمینه دارند بیشتر می توانند در مجلس و در تصویب قوانین تاثیرگذار باشند. 220
۰ نفر