۲۴ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5537708
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 24 دی 1382 برابر با 14 ژانویه 2004 اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن گفت : استعداد و پتانسیل صنعت کشور دولت را به دستیابی به نرخ رشد حدود 14 درصد بخش صنعت در بـرنامه چهارم امیدوار می کند. به گـزارش خبرنگار ایرنا ، وزیر صنایع و معادن روز چهارشنبه در حاشیه جلســه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت : ما نسبت به تامین چنین رشدی نگرانی داریم ، اما استعداد و پتانسیل موجود در صنعت کشور ، رسیدن به چنین رشدی را قابل دسترسی می کند. براساس برنامه چهارم توسعه که امروز توسط محمد خاتمی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد،رشد بخش صنعت دربرنامه چهارم 4/13 درصد در سال برنامه ریزی شده است. جهانگیری ، لازمه رسیدن به نرخ رشد 4/13 درصد در سال در بخش صنعت را "تامین منابع" و " رفع موانع ساختاری " دانست و گفت : باید موانع ساختاری که مانع جدی در توسعه کشور است برطرف کنیم واجازه دهیم کشور توسعه یابد. وی با اشاره به پیش بینی درآمد 7 میلیارد دلاری کشور ناشی از صادرات کالای صنعتی در برنامه چهارم گفت : عملکرد فعال حساب ذخیره ارزی و فعالیت روان سیستم بانکی با بخش خصوصی می تواند زمینه دستیابی به این رقم را فراهم کند. * 226 *
۰ نفر