۲۲ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5537230
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: 22 دی 1382 برابر با دوازدهم ژانویه 2004 معاون سازمان تربیت بدنی در ورزش بانوان، تشکیل شورای سیاستگذاری را نقطه عطفی درحرکتهای نوین ورزش بانوان کشور ذکر کرد. "زهرا احمدی پور" این مطلب را یکشنبه شب درنخستین نشست شورای سیاستگذاری ورزش بانوان کشور که در محل دفتر حوزه معاونت ورزش بانوان برگزار شد، عنوان کرد و افزود : تدوین برنامه هــای بلند مدت برای ترسیم افق آینده، یکی از مهمترین برنامه های کلان ورزش بانوان است. وی با تشــریح مشارکت فعال اعضا بــرای تعامل هرچه بیشتر تربیت بدنــی، دانشگاه ها، پژوهشکده های مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش گفت: تدوین اساسنامه به منظور آغاز فعالیتهای نوین در حیطه حمایتی و نظارتی برای تحقق سازمان ورزش بانوان از برنامه های آتی این شورا خواهد بود. احمدی پور افزود: بدون تردید نمــی توان بدون هم اندیشی تمامی اعضــا و کارشناسان، اهداف کمی و کیفی این شورا را به سر منزل مقصود رساند. وی بر یکپارچگی اعضا شورای سیاستگذاری ورزش بانوان تاکید کرد و اظهار داشت: باید تمامی فعالیت های بانوان در سطوحی گسترده و در چارچوب سیاستهای سازمان تربیت بدنی باشد تا بتوانیم درآینده نه چندان دور به افق های روشنی در ورزش بانوان دست یابیم. 221
۰ نفر