۳ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5533118
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: سوم دی 1382 برابر با 24 دسامبر 2003 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه به حقوقدانان پیشنهادی رییس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان رای ندادند. به گزارش خبرنگار ایرنا، رای گیری برای عضویت "محمدهادی صادقی" و "فیروز اصلانی" دو حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز انجام شد. براساس این گزارش، دراین رای گیری از مجموع 198 نماینده حاضر درجلسه، 184 نماینده آرای خود را به گلدانها ریختند. صادقی 76 رای و اصلانی 5 رای کسب کردند و 103 رای متفرقه و سفید نیز به گلدانها ریخته شد. "صادقی" رییس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و "اصلانی" عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز به "غلامحسین الهام" و "فضل الله موسوی" دو حقوقدان پیشنهادی دیگر رییس قوه قضاییه رای منفی دادند. سپس رئیس قوه قضائیه فضل الله موسوی و محمدهادی صادقی را معرفی کرد که بر سر معرفی دوباره موسوی بحثهای بسیاری مطرح شد. سرانجام رئیس قوه قضاییه فیروز اصلانی را نیز به مجلس معرفی کرد. پس از آنکه مجلس وارد دستور کار انتخاب یک عضو حقوقدان شورای نگهبان شد، رئیس مجلس اعلام کرد گلدانها برای انتخاب یکی از حقوقدانان معرفی شده بین نمایندگان چرخانده شود تا رای گیری با ورقه (رای مخفی با ورقه ) انجام شود. همزمان با این اقدام اعلام کرد که نمایندگان در آراء خود اسم یکی از دو حقوقدان "اصلانی" یا "صادقی" را می توانند بنویسند. "صادقی" رییس دانشکده حقوق دانشگاه شیراز و "اصلانی" عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. 225
۰ نفر