۳ دی ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5533105
T T
۰ نفر
# همدان، ایرنا: سوم دی 1382 برابر با 24 دسامبر 2003 مشاور وزیر صنایع و معادن درامور استانها گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده ، در سال 1400، ارزش صادرات مواد صنعتی و معدنی ایران به 25 میلیارد دلار می رسد. "علی یزدانی" روز چهارشنبه در جمع کارآفرینان، صنعتگران واعضای تشکلهای صنعتی و معدنی استان همدان افزود: برای افزایش درآمد سرانه و رسیدن به این هدف برون گرایی واحدهای تولیدی توجه به بخش خصوصی و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ضروری است. وی اظهار داشت:برای حضور دربازارهای جهانی و رقابت با دیگر کشورها کالاهای تولیدی کشور باید کیفیت و قیمت مطلوبی داشته باشد. به گفته وی ، توجه به مشتری مداری و مدیریت بازاریابی امری اساسی برای واحدهای تولیدی بوده و رسیدگی به شکایتهای خریداران و نیازسنجی آنان در بازاریابی محصولات صنعتی و معدنی حایز اهمیت است. مشاور وزیر صنایع و معادن در امور استانها افزود : در 10 سال آینده 40 درصد از نیروهای کار کشور را زنان تشکیل می دهند و طبق برنامه هر سال 700 هزار نفر به اشتغال کشور اضافه می شود ، نوع مشاغل و طراحی واحدهای تولیدی باید متناسب با نیروی عرضه شده، کار باشد. یزدانی تصریح کرد : NGOها و تشکلهای مردمی بخش صنعت و معدن به عنوان افراد نخبه باید مشاور امین دولت بوده و منافع ملی را در نظر داشته باشند. وی افزود: تشکلها، انجمنها و خانه های صنعت و معدن کشور از توانمندترین تشکلها هستند که اعضای آنها علاوه بر نقد و بررسی باید راهکار و پیشنهادـ های اجرایی خود را به دولت ارایه دهند. وی اظهار داشت: تشکلهای تخصصی صنعت و معدن باید با آموزش و مشاوره حقوقی عضو جذب کرده و برای دفاع از منافع اعضای خود به قوانین و مقررات آشنایی کامل داشته باشند. یزدانی،شناسایی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی به کمک NGO ها، ضرورت برای تحول در تولید ، پیگیری طرحهای با پیشرفت بالای 60 درصد، مشخص شدن واحدهای تولیدی مشکل دار درایجاد فرصتهای شغلی و رفع مشکلات آنان رااز جمله سیاستهای سازمان صنایع و معادن برشمرد. * 226 *
۰ نفر