۲۱ آذر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5531089
T T
۰ نفر
نمی یابد # سازمان ملل، ایرنا: 21 آذر 1382 برابر با 12 دسامبر 2003 صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف )، روز پنجشنبه در گزارشی هشدار داد: بدون پیشرفت قابل ملاحظه در آموزش و پرورش دختران، هیچ یک از اهداف اعلامیه سران در زمینه به نصف رساندن فقر، کاهش فاصله فقیر و غنی و مبارزه با ایدز تحقق نخواهد یافت. این گزارش که روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شد، خواستار تغییرات فوری در تلاشهای توسعه بین المللی برای صدها میلیون دختر شده است. "کارول بلامی" مدیر اجرایی یونیسف در گزارش "وضعیت کودکان جهان در سال 2004" یادآور شده است: تلاشهای توسعه بین المللی در بردن دختران به مدارس در بسیاری از کشورها بسیار نامناسب بوده است، که ما علت این امر و تبعات آن را باید از خود سوال کنیم. وی افزود: یافته های این گزارش روشن است، تبعیض جنسیتی، تلاشهای توسعه ای را که با حق اساسی رفتن هر کودکی به مدرسه آغاز می شود، منع کرده است. یونیسف در گزارش خود هشدار داده است که صدها میلیون دختر و زن در تلاشهای توسعه ای بین المللی بیسواد باقی مانده اند و قادر به مشارکت به منظور ایجاد تغییرات مثبتی برای خود، کودکانشان و یا جوامع خود نیستند. این گزارش دریافته است که میزان بیسوادی در میان دختران بسیار بیشتر از پسرهاست و سالانه 65 میلیون نفر از آنان در دبستانها حضور پیدا نمی کنند که این رقم با 56 میلیون نفر برای پسرها قابل مقایسه است. گزارش وضعیت کودکان جهان افزوده است : بدون شتاب در ورود دختران هر چه بیشتری در مدارس، طی دو سال آینده، به اهداف جهانی برای کاهش فقر و بهبود شرایط انسانی نمی توان دست یافت. کاهش موانعی که دختران را از مدارس خارج نگاه می دارد هم به نفع دختران و هم به نفع پسران و کشورهای آنها خواهد بود. خانم بلامی گفت : اگر حقوق همه دختران و پسران را برای یک آموزش اساسی تضمین نکنیم، ما هیچ شانسی برای کاهش فقر قابل ملاحظه ، کاهش مرک و میر کودکان، کاهش "اچ.آی.وی" (ویروس ایدز) و بیماری ایدز و دیگر بیماریها نداریم. گزارش یونیسف حاکی است دختران در کشورهای آفریقای زیرصحرا بیشترین نیاز را برای آموزش دارند. شمار دخترانی که سالانه از حضور در مدارس باز می مانند از 20 میلیون نفر در سال 1990 به 24 میلیون نفر در سال 2002 رسید. 83 درصد از تمامی دخترانی که وارد دبستان نمی شوند در کشورهای آفریقای زیر صحرا زندگی می کنند. /227 - 223/
۰ نفر