۱۵ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5526144
T T
۰ نفر

مبادلات سهام در بازار بورس تهران کاهش یافت

۱۵ آبان ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5526144
# تهران، ایرنا: 15 آبان 1382 برابر با ششم نوامبر 2003 در پی کاهش ارزش کل مبادلات سهام و حق تقدم در بازار اوراق بهادار تهران در این هفته، میزان ارزش مبادلات نسبت به هفته گذشته 71/32 درصد افت کرد و به بیش از 508 میلیارد و 273 میلیون و 853 هزار ریال رسید. در این هفته قیمت و بازده نقدی کل با 37/127 واحد افزایش، بـه 42/21923 واحد رسید و قیمت کل و قیمت مالی به ترتیب با 35/45 و 12/496 واحد افزایش به ترتیب به 27/9308 و 69/16448 واحد رسید. بر اساس گزارش روز چهارشنبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات این هفته، قیمت صنعت نسبت به هفته گذشته، 06/10 واحد کاهش یافت و به 17/8543 و بازده نقدی کل نیز با 67/3 واحد افزایش به 44/3893 واحد رسید. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تعداد سهام و حق تقدم عرضه شده در این هفته را 87 میلیون و 968 هزار و 611 سهم و تعداد کل خریداران سهام را 15 هزار و 249 نفر اعلام کرد. براساس این گزارش، تعداد سهام و حق تقدم مبادله شده در این هفته نسبت به عملکرد هفته قبل با 58/35 واحد و تعداد کل خــریداران با 36/11 درصد کاهش مواجه شد. آمار منتشره حاکـی است این تعداد سهام در 21 هزار و 746 نوبت معامله شد که این رقم نیز نسبت به تعداد دفعات مبادله سهام در هفته گذشته 06/14 درصد کاهش داشت. همچنین شاخص میانگین موزون 50 شرکت فعال بورس با 46/2 واحد افزایش نسبت به هفته گذشته به 63/678 واحد رسید و شاخص میانگین ساده نیز با 20/90 واحد افزایش نسبت به هفته گذشته به 65/15627 ریال رسید. ارزش کل مبادلات سهام در تالار فــــرعی در این هفته به 76 میلیارد و 488 میلیون و 322 هزار و 708 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته به میزان 80/64 درصد کاهش نشان می دهد. تعداد سهام معامله شده در تالار فرعی در این مدت به 16 میلیون و 912 هزار و 144 سهم رسید که نسبت به هفته قبل 35/75 درصد کاهش یافت. همچنین تعداد کل خریداران در تالار فرعی بــه سه هزار و 406 نفر و تعداد دفعات مبادله سهام به سه هزار و 998 نوبت رسـید که نسبت به هفته گذشته به ترتیب به میزان 43/45 و 01/51 درصد کاهش نشان می دهد. /227 ـ 223/
۰ نفر