۴ شهریور ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5516644
T T
۰ نفر
# کابل ، ایرنا: 4 شهریور 1382 برابر با 26 اوت 2003 * آیـــا در دیدار با آقای ابراهیمی مسایل خارج از افغانستان نیز مطرح شد. - در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان مسایل کلان این کشور مطـــرح شد. ما به عنوان یک شریک و متحد سازمان ملل و کسی که به پیشبرد اهداف ایـن سازمان در افغانستان کمک کرده ،مطرح هستیم. با توجه به اینکه نماینده دبیرکل سازمان ملل اخیرا در ایران بود، همکاری های بین المللی برای یافتــن راهکارهایی جهت مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان از موضوعهای مهم مورد بحث بوده است. سازمان ملل با ایران به عنــــوان یک کشور مهم در صحنه تحولات مثبت افغانستان مشورت می کند و مذاکرات با ایــران در این چارچوب بوده است. * آیا در مذاکره با آقای ابراهیمی بحث ایران و آمریکا نیــز مطرح شـد؟ - ما فقط درباره افغانستان بحث و تبادل نظر کردیم. * جناب آقای امین زاده به عنوان آخرین سووال، در رابطه با شخص جنابعالی و موضعگیری های سیاسی شما در قبال افغانستان و پاکستان، نقـدهایی در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران منتشر شده است. پاسخ شما به این نقدها چیست ؟ - من معمولا به برخوردهای "ناجوانمردانه"ای که می شود،جواب نمی دهم. اخیرا یکی از سایت های اینترنتی مطلبی را در مــورد مــوفق نبودن "سید سراج الدین موسوی" سفیر ما در پاکستان مطرح کرد وبرخی مطبوعات نیز آن را منعکس کردند.
اگر این موضوع به خودم باز می گشت، جواب نمی دادم، اما چون به سفیر توانمند سابق ایـــران در پاکستان بر می گردد، مجبورم که جواب دهم. آنچه که در این خبر نوشته شده، سرا پا کذب و دروغ است. سفیر مــا نه تنها زودتر از پایان ماموریتش بازنگشته، بلکه بیش از مدت ماموریت که حداقل سه سال و حداکثر چهار سال است، در پاکـستان بوده و مدت ماموریت وی بیش از چهار سال و نیم به طول انجامیده است. ایشان به اصرار خودشان بازگشتند. هم وزیر امور خارجه و هم رییس جمهوری به شدت اصرار داشتند که به دلیل موفقیت های باارزش ایــــن سفیــر، وی در ماموریت اسلام آباد بماند، اما ایشان به دلیل ملاحظات شخصی خــواستار بازگشت شدند و ما نیز قبول کردیم. اینکه مدتی طول کشید تـــا سفیر جایگزین تعیین شود، به خاطر اهمیت کار و موفقیت های آقای سراج در پاکستان بـود و ما مصمم بودیم که سفیری انتخاب کنیم که بتواند مسیر آقای سراج را ادامه دهد. آقای سراج به اذعان همه دست اندرکاران سیاست خارجه، سفیرموفقی بودند.این موفقیت بی نظیر نبوده، ولی حتما کم نظیر بوده است. ایشــان روابطــی را در پاکستان مدیریت کردند که تا قبل ازآن بابحران های خیلی سنگینی مواجه بود. ترورهایی که در پاکستان روی داد، حوادث افغانستان، گلــه های سنگینی که بین دو کشور حاکم بود و مشکلاتی که ما با آن مواجه بودیم. در چنین وضعیتی، آقــای سراج خوب عمل و کار را ساماندهی کرد تا روابط به سمت صمیمیت بیشتر رفت و بسیاری از مسـایل و تنشهایی که وجود داشت و شاید نباید به وجود می آمد، حل شد. معتقدم کـه نقش ایشان در روابط ایران و پاکستان ماندنی خواهد بود، ولی متاسفم که سلیقه های داخلی، ناجوانمردانه کارهای بزرک ملی را مخدوش می کند.
و این لطمه زدن به یک "شخص" نیست، بلکه ضربه به یک "مشی است. در مورد افغانستان نیز همانطور که قبل از این توضیح دادم، آنچـه که ما مدعی هستیم، این است که سیاست ما در افغانستان شاید موفق ترین پرونده سیاست خارجی ما بوده است. 221
۰ نفر