۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5514156
T T
۰ نفر

35 هزار بیمار روانی مزمن در ایران وجود دارد

۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5514156
# رشت، ایرنا: 14 مرداد 1382 برابر با پنجم اوت 2003 قائم مقـام سازمان بهـزیستی ایران گفت: بـر اساس آخرین آمار سازمـان بهزیستی، 35 هزار بیمار روانی مزمن، در کشور وجود دارد. "حبیب صمدی" امروز (سه شنبه ) در حاشیه گشایش کارگاه آموزشی سامانـدهی بیمـاران روانی مـزمن کشور، در گفت و گو با ایرنا افزود: این تعـداد از بیماران روانی مزمن، نیاز جدی به خدمات، درمان و بستریهای طـولانی مدت دارند. وی گفت: از این تعداد بیمار روانی مزمن در کشور، حدود 15 هزار بیمار در 76 مـرکز شبانه روزی و 10 مـرکز روزانـه به نحوی از خدمـات سـازمان بهزیستی کشور بهره مند هستند. صمدی افزود: شش هزار بیمار روانی مزمن نیز با کمک سازمان بهزیستی کشور در کانون خانواده و بقیه در بخش اعصاب و روان بیمارستانها بستـری و تحت مراقبت هستند. قائم مقام سازمان بهزیستی ایران، کمبود اعتبارات برای ساماندهی بیماران روانی مزمن کشور را از مهمترین معضلات این سازمان ذکر کرد. گارگاه آموزشی ساماندهی بیماران روانی مزمن کشور با همکاری اداره بهـداشت و روان وزارت بهـداشت و درمان و سازمان بهزیستی کشور از امروز (سه شنبه ) در رشت فعالیت خود را اغاز کرد. این کارگاه به مدت سه روز برپا خواهدبود. هدف ازبرگزاری این گارگاه آموزشی را شناسایی بهترین راههای ارائه خدمات هماهنک، به بیماران روانی مـزمن، توسط دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای بهزیستی استانهای مختلف کشور عنوان شد. 1461 220
۰ نفر