۸ مرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5513584
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: هشتم مرداد 1382 برابر با 30 ژوئیه 2003 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهارات مادر زهرا کاظمی را که مدعی شده بود بر روی جسد دخترش آثار ضرب و جراحت دیده می شد را بشدت تکذیب کرد.
"عزت کاظمی" مادر زهرا کاظمی روز چهارشنبه در مصاحبه ای با روزنامه یاس نو مدعی شده بود بر روی "ران پا، ساعد دست، زیر پلک چشم و سر" زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی الاصل تبعه کانادا آثار جراحت کاملا مشهود بوده است. مسعود پزشکیان امروز در پایان جلسه هفتگی هیات دولت در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: اصلا چنین چیزی نبود. خبرنگاری از پزشکیان سوال که آیا خود وی جسد کاظمی را دیده است که وی با قاطعیت این موضوع را تایید کرد. وی افزود: در طول حضور خانم کاظمی در بیمارستان تزریقاتی به ایشان انجام شده است. اگر همین الان هم شما به یک بیمارستان مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که محل تزریقات دچار خون مردگی و کبودی می شود. خبرنگاری از پزشکیان سوال کرد که مادر کاظمی مدعی شده است که حتی زیر چشم وی هم کبود بوده است. آیا در این محل هم تزریقاتی انجام شده است که وی پاسخ داد: به هیچ وجه چنین چیزی نبوده است. وزیر بهداشت درادامه با اشاره به وجود فیلم جسد زهرا کاظمی ،گفت: کل این فیلم آماده است و اگر کسی ادعایی دارد می تواند این فیلم را مشاهده کند. پزشکیان افزود: از نظر تخصصی این کبودهی ها محل تزریقات بوده است و نه محل ضرب. خبرنگار دیگری از پزشکیان در خصوص احتمال قصور پزشکان سوال کرد که وی در پاسخ گفت: این موضوع باید بررسی شود. به هر حال این موضوع قابل بررسی است و ما هم آن را بررسی می کنیم. پزشکیان تاکید: نتایج بررسی پرونده خانم کاظمی کاملا معلوم است و از نظر ما هیچ ابهامی وجود ندارد. وی افزود: از نظر پزشکی احتمال بیشتر این است که یک چیزی به سر ایشان خرده است. چرا که سخت است که بگویم سربه یک شی سخت خورده و اینگونه شده باشد. 226
۰ نفر