۵ تیر ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5509995
T T
۰ نفر
# بیروت ، ایرنا: پنجم تیر 1382 برابر با 26 ژوئن 2003 رییس مجلس نمایندگان لبنان خواستار اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی به خاطر تجاوزهای نظامی دو دهه گذشته اش به این کشور شد. "نبیه بری" روز پنجشنبه در سندیکای وکیلان دادگستری لبنان در بیروت گفت، پیگیری قضایی جنگهای پیشین اسراییل در لبنان برای تامین حقوق مردم این کشور اجتناب ناپذیراست. وی تاکید کرد که سندیکای وکیلان دادگستری لبنان در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در این کشور می تواند نقش بنیادین داشته باشد. رییس مجلس نمایندگان لبنان حقوقدانان این کشور را به تلاش برای شناخت قوانین و حقوق بین الملل به منظور اقامه دعوی علیه اسراییل شد. بری با اشاره به تلفات سنگین انسانی و خسارتهای مالی و خرابی های زیادی که رژیم صهیونیستی در جریان چند حمله به لبنان و اشغال این کشور به بار آورده افزود که ضرورت دارد عدالت بین المللی نظر خود را دراین باره اعلام کند. نبیه بری اضافه کردکه بخشی ازخاک جنوب لبنان هنوز در اشغال صهیونیستهاست و آنان با کمک آمریکا همچنان منابع آبی جنوب لبنان را نیز تهدید می کنند. وی درادامه تشریح جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان افزود، این رژیم همچنان دهها لبنانی را در اسارت دارد و مین های باقی مانده از دوران اشغال جنوب روزانه جان لبنانیها را می گیرد. رییس مجلس لبنان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که درباره مسایل حقوق بشر در 92 کشور جهان منتشر و از لبنان انتقاد شده است رد کرد و گفت ما به اینگونه گزارشها نیاز نداریم. 195
۰ نفر