۸ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5506426
T T
۰ نفر
# کابل، ایرنا: هشتم خرداد 1382 برابر با 29 می2003 117 تن از کارکنان زن وزارت امور زنان افغانستان از ابتدای خرداد مـاه جاری تاکنون از این وزارتخانه اخراج شده اند. "حبیبه سرابی" وزیر امور زنان افغانستان روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کابل گفت: اخراج این گروه از زنان شاغل در این وزارتخانه براساس سیاست دولت در جهت کاهش حقوق بگیران و کارکنان دولت انجام گرفته است. وی افزود: بر اساس این سیاست طرح کاهش کارکنان و حقوق بگیران دولت نیز در سایر وزارتخانه های افغانستان اجرا خواهد شد. خانم سرابی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح قرار بود از مجموع کارکنان وزارت امور زنان افغانستان 400 تن اخراج شوند که بر اساس مذاکرات انجام شده با کمیسیون اصلاحات اداری این کشور، این تعداد به 117 تن کاهش یافته است. وی افزود: حقوق این گروه از کارکنان اخراجی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به آنان پرداخت شده است. این گروه از زنان که بیشتر آنان را زنان بی سرپرست تشکیل می دهند، روز پنجشنبه دراعتراض به اخراج خود باتجمع دربرابر وزارت امور زنان افغانستان خواهان بازگشت به محل کار خود شدند. به گفته برخی از این زنان، آندسته از کارکنانی که از سوی مقامات وزارت امور زنان حمایت می شوند، بر سر کار خود باقی ماندند و آنانی که از حمایت مسوولان این وزارتخانه برخوردار نیستند، اخراج شده اند. برنامه تعدیل و کاهش نیروهای کارکنان دولت انتقالی افغانستان در حالی آغاز شده است که هنوز بخش های خصوصی قادر به جذب این گروه از کارکنان نیستند و کشور به لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. 190
۰ نفر