۸ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5506360
T T
۰ نفر
# زابل، ایرنا: هشتم خرداد 1382 برابر با 29 می2003 رییس اداره اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان زابل گفت: در سال جاری 161 خانواده با جمعیت 882 نفراز افاغنه مهاجرساکن این شهرستان بطور داوطلبانه از طریق مرز خروجی میلک زابل به کشورشان بازگشته اند. "رضا آذرگشسب" روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این تعداد به وسیله 30 دستگاه اتوبوس و 31 دستگاه کامیون به افغانستان بازگشته اند. وی اضافه کرد: صبح امروز نیز 14 خانوار از افاغنه مهاجر ساکن زابل به تعداد 82 نفر با دو دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کامیون به کشورشان بازگشتند. رییس اداره اتباع و مهاجرین خارجی زابل آمادگی این اداره را برای ثبت نام و بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانی ساکن زابل به کشورشان را اعلام کرد. 1447
۰ نفر