۸ خرداد ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5506348
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: هشتم خرداد 1382 برابر با 29 می2003 "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب صبح پنج شنبه با " سید محمد خاتمی " رییس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد. خاتمی دراین دیدار ضرورت ایفای نقش بیشترسازمان کنفرانس اسلامی واتحادیه عرب در شرایط حساس کنونی را یاداور شد و اظهار امیدواری کرد، کشورهای اسلامی با پرهیز از اختلافهای طبیعی، در کنار یکدیگر با مخاطراتی که جهان اسلام را تهدید می کند، روبرو شوند. رییس جمهوری بااشاره به سیاست اصولی ایران در تنش زدایی با همه کشورهای جهان، بر همکاری و همبستگی بیش از پیش کشورهای منطقه درهمه عرصه های مختلف تاکید کرد. رییس جمهوری با تبیین شرایط کنونی دنیای اسلام تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید مردمسالاری متناسب با ارزشهای معنوی جوامع خود را درکشورهایشان پیاده کنند و مانع تحمیل سلطه بیگانگان تحت نام دموکراسی شوند. خاتمی وجود حرکت های افراطی و عقب گرا را خطر جدیدی برای دنیای اسلام توصیف کرد. رییس جمهوری مواضع مخالف اتحادیه عرب وبسیاری از کشورهای جامعه جهانی با وقوع جنک درعراق را یادآور شد و گفت: مخالفت ما با جنک به معنی حمایت از صدام نبود، بلکه مخالفت با روشی خطرناک بود که دنیا را با مخاطره روبرو کرده است. خاتمی همچنین از مواضع دبیرکل اتحادیه عرب در حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با اشغال قدردانی کرد و مواضع دولت شارون را موجب پانگرفتن صلح در منطقه دانست. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب نیز در این دیدار با تاکید بر همبستگی و همکاری کشورهای عربی و اسلامی، وحدت این کشورها در اتخاذ مواضع مشترک در برابر مشکلات را خواستار شد. وی افزود: ایران در مسایل منطقه نقش محوری و مهمی دارد و نباید کشورهای عربی و اسلامی آن را در برابر تهدیدات و خطرات تنها بگذارند. عمرو موسی گفت: مخالفت اتحادیه عرب با جنک علیه عراق بخاطر صدام نبود بلکه به دلیل نتایج ناگوار ناشی از جنک در منطقه بوده است. 1417
۰ نفر