۳ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5504536
T T
۰ نفر
# تهران، ایرنا: سوم فروردین 1382 برابر با 23 مارس 2003 منابع معارض در داخل عراق دقایقی پیش از ناآرامی در شهر مذهبی نجف خبر دادند. 1461 192
۰ نفر