۳ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5504364
T T
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: سوم فروردین 1382 برابر با 23 مارس 2003 "یونس شکرخواه" استاد دانشگاه در ارتباط با توانمندی رسانه ها در امر "انگاره سازی" در یادداشتی در "وبلاک" اختصاصی خود چنین نوشت: جنک آمریکا و عراق بازار انگاره سازی را در رسانه های خبری جهان گرم کرده است. وی افزود: ما اکنون به عنوان مخاطبان غولهای خبری جهان در معرض شرایط رسانه ای ویژه ای قرار گرفته ایم. شکرخواه در ادامه می افزاید: به دقت چندانی نیاز نیست که پی ببریم در این سه روز درک واقعیت های جاری در مناطق جنگی چندان هم آسان نیست. همچنین در این نوشته آمده است: اگر به برنامه شبکه های آمریکایی یا انگلیسی توجه کنیم باورمان می شود که نیروهای مهاجم در پیشرویهایشان بسیار موفق بوده اند. اما کافیست شبکه را عوض کنیم و برنامه های شبکه های آلمانی یا فرانسوی را ببینیم تا شاهد ورژن دیگری (شکل دیگری ) از جنک باشیم. 1348
۰ نفر