۸ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5503127
T T
۰ نفر
# نیویورک ، ایرنا: هشتم فروردین 1382 برابر با 28 مارس 2003 محور مذاکرات جاری در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اصلاح برنامه "نفت در برابر غذا" است که طی هفت سال گذشته با نظارت سازمان ملل در عراق به اجرا گذاشته شده بود. بیش از 60 درصد جمعیت 26 میلیون نفری عراق برای تامین غذای مورد نیاز کاملا به "برنامه نفت در برابر غذا" متکی بودند. اجرای این برنامه دو روز قبل از آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق به دلیل خروج تمامی کارکنان سازمان ملل متحد از این کشور متوقف شد. براساس این برنامه که در 25 فروردین 1374 (14 آوریل ) به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید، درآمد حاصله از فروش نفت عراق به صندوق امانی تحت نظر دبیرخانه شورای امنیت واریز می شود. اختیار اجرایی این صندوق به طور مشترک بر عهده دولت عراق و سازمان ملل متحد است. "کوفی عنان" دبیر کل سازمان ملل متحد به شورای امنیت پیشنهاد کرده است در دوران پس از جنک که دولت کنونی بغداد سرنگون شده ولی دولت جدید جایگزین آن نشده است، دبیر کل سازمان ملل اختیار اجرائی صندوق امانی را بر عهده بگیرد. عنان، همچنین پیشنهاد کرده است شرکت عراقی همچنان وظیفه بازاریابی و فروش نفت عراق را بر عهده داشته باشد. پیش نویس قطعنامه پیشنهادی دبیرکل سازمان ملل متحد که از حمایت آمریکا و انگلستان برخوردار است اختیارات گسترده ای را به سازمان ملل متحد می دهد تا با هماهنگی "مسئولین مربوطه" در عراق برنامه نفت در برابر غذا را با توجه به نیازهای موجود اصلاح کند. برخی از اعضای شورای امنیت مخالف به کارگیری عبارت "مسئولین مربوطه" هستند، زیرا عقیده دارند معنای آن مشروعیت دادن به دولت دست نشانده ای خواهد بود که در آینده از سوی آمریکا و انگلستان در بغداد مستقر می شود. آنها اصرار دارند وظایف در نظر گرفته شده در پیمانهای بین المللی برای نیروهای اشغالگر در این قطعنامه گنجانده شود. مذاکرات جاری کارشناسان کشورهای عضو شورای امنیت در زمینه پیش نویس قطعنامه هنوز به نتیجه نرسیده است. آمریکا اعتقاد دارد اختلاف کنونی ناشی از نزاعهای سیاسی قبلی درباره قطعنامه شورای امنیت برای شروع جنک با عراق است. اتهام غیر مستقیم بوش مبنی بر سیاسی شدن مذاکرات شورای امنیت درباره برنامه نفت در برابر غذا از سوی برخی اعضا در چارچوب چنین اعتقادی مطرح شد. براساس پیش نویس قطعنامه پیشنهادی، برنامه نفت در برابر غذا برای مدت موقت 45 روز از طرف سازمان ملل و با استفاده از موجودی صندوق امانی به اجرا گذاشته خواهد شد. دولت آمریکا، اعتقاد دارد مسئولیت اجرای این برنامه باید به طور موقت و محدود و بسیار کوتاه مدت به سازمان ملل واگذار شود و پس از اجرای آن به مدت 30 روز، دولت موقتی که در بغداد مستقر خواهد شد مسئول ادامه برنامه گردد. میزان استقلال یا وابستگی دولت موقت بغداد به آمریکا و انگلستان یکی از نگرانیهای عمده دیگر کشورهاست. 1461 192
۰ نفر