۸ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5503085
T T
۰ نفر
نگرانی کرد # سازمان ملل، ایرنا هشتم فروردین 1382 برابر با 28 مارس 2003 یک سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف )، دیروز (پنجشنبه ) از پیدا شدن تجهیزات نظامی در یک مدرسه عراق، ابراز نگرانی کرد. "جفری کیل" سخنگوی یونیسف در اردن، به اینکه کدام یک از دوطرف در جنک از مدرسه به عنوان انبار تجهیزات نظامی استفاده کرده اند و نیز محل این مدرسه اشاره ای نکرد. وی از طرفهای درگیر در جنک خواست که تضمین کنند که مدارس محلی برای حملات آنها نباشد و به عنوان مکانی امن برای کودکان باقی بماند. کیل همچنین از اهدا کمکهای امدادی به وزارت کار و امور اجتماعی عراق برای توزیع میان نهادهایی که از کودکان و افراد مسن نگهداری می کنند، خبر داد. این سخنگو تاکید کرد، که کارکنان محلی یونیسف در بغداد وجود خود را با ادامه کارشان و هرکاری که می توانند انجام دهند، تایید می کنند. یونیسف همچنین از عملیات آبرسانی این نهاد توسط تانکر به مردم آواره کرد که از شهرهای شمالی این کشور گریخته اند، در منطقه کلار و دربندیخان خبر داد. 1455
۰ نفر