۲۲ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5499623
T T
۰ نفر
کردند # بغداد، ایرنا: 22 فروردین 1382 برابر با 11 آوریل 2003 به گزارش عصر جمعه خبرنگار ایرنا از بغداد، مردم پایتخت عراق با حمله به ساختمان شماره 5 اداره کل اطلاعات و امنیت کاظمین واقع در شمال بغداد آن را تصرف کردند. در زیر این ساختمان یکی از برزگترین و مخوف ترین زندان های رژیم صدام قرار دارد که به گفته مردم بغداد کمتر کسی زنده از آن بیرون آمده است. مردم بغداد با هدف جست وجوی بستگان خود در دهلیزها و سلول های آهنی این زندان که سالها در آن بسر برده و هیچخبری از آنها نداشتند به این ساختمان حمله کردند. یکی از شاهدان عینی نقل می کند که در دهلیزهای این زندان جمجمه های انسان و همچنین استخوانهایی دیده که گفته می شود از زندانیانی است که در آنجا بازداشت بوده و در گذشته اند. تعداد زیادی از زندانیان آزاد شدند اما مردم همچنان سرگرم جست وجو در دهلیزهای این زندان بمنظور آزاد کردن دیگر زندانیانی هستند که احتمال داده می شود در بخشهای کشف نشده و شبکه های پیچیده آن هستند. زندانیانی که از این زندان خارج شده بودند اوضاع جسمانی بسیار اسفبار و رنج آوری داشتند و چهره های آنان از سال ها زندان و شکنجه روحی و جسمی خبر می داد. اکنون مردم زیادی در مقابل این ساختمان تجمع کرده و در انتظار ورود به آن هستند. برپایه این گزارش درگیری ها هنوز بصورت پراکنده ادامه دارد و بازرگانان و صاحبان مغازه ها در خیابان های تجاری الرشید و الکفاح برای جلوگیری از سرقت و مقابله با اوباشان اقدام به تیراندازی می کنند. در جریان این تیراندازی ها حدود 10 تن کشته شده اند. اکنون ساکنان برخی از محله های مسکونی با همکاری یکدیگر مسئولیت تامین امنیت محله خود را برعهده گرفته اند و این در حالیست که نیروهای آمریکایی قفقط نظاره گر هستند. امروز نیز بسیاری از ساختمان های دولتی و مقرهای حزب بعث به آتش کشیده شد. در محله "الثوره" در شمال بغداد نیز درگیری هایی میان شبه نظامیان و فدائیان صدام با شهروندان عادی رخ داد که در آن شبه نظامیان با نارنجکهای دستی به مردم حمله کردند. 1348 / 190
۰ نفر