۲۲ فروردین ۱۳۸۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5499578
T T
۰ نفر
# پاریس ، ایرنا 22 فروردین 1382 برابر با 11 آوریل 2003 "ژان پیر رافرن" نخست وزیر فرانسه گفت: کنترل نهادها و تصمیم گیری در مورد حکومت آینده عراق تنها می بایست توسط مردم این کشور انجام گیرد. وی روز گذشته در جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنای فرانسه افزود: پاریس از از سقوط رژیم صدام خرسند است و از اراده مردم برای دستیابی به عدالت و دمکراسی دفاع می کند. نخست وزیر فرانسه جدل در مورد موضع این کشور در بحران عراق را بیهوده دانست و گفت: با توجه به سقوط بغداد و موضوعاتی که هم اکنون وجود دارد جدل در مورد موضع این کشور بیهوده است. "ژان پیر رافرن" چندی پیش از سوی برخی هم حزبی های خود از جناح راست در خصوص موضع فرانسه در قبال عراق مورد انتقاد قرار گرفته بود. ژاک شیراک رییس جمهوری فرانسه نیز روز گذشته در مورد سقوط بغداد گفت: این کشور همانند سایر کشورهای دمکراتیک از سقوط صدام حسین دیکتاتور ابراز خرسندی کرده و خواستار پایان هر چه سریعتر درگیریها است. شیراک ارسال کمک های بشردوستانه به عراق را ضروری خواند و افزود: پس از برقراری امنیت در این کشور ، عراق باید در چارچوب سازمان ملل مشروعیت خود را برای ثبات در منطقه کسب کند. "دومینیک دو ویلپن" وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز گذشته پایان رژیم دیکتاتور صدام حسین را ورق خوردن یک صفحه سیاه در تاریخ جهان دانست. 192
۰ نفر