۲۸ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5493061
T T
۰ نفر
# دهلی نو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/83 خارجی.هند.آمریکا. هند روز جمعه به شدت به آمریکا بخاطر عدم صدور روادید برای "ناریندرا مودی"، سر وزیر ایالت گجرات هند، اعتراض کرد. وزارت خارجه هند، چند ساعت بعد از مبادرت آمریکا به لغو روادید گردشگری و تجاری مودی و خودداری به صدور روادید دیپلماتیک به وی، رییس نمایندگی سفارت آمریکا را در دهلی نو به محل این وزارت خانه فراخواند و اعتراض خود را نسبت به این عملکرد آمریکا به اطلاع وی رساند. "روبرت بلک"، نفر دوم سفارت آمریکا در دهلی نو در دیدار با "شیام- ساران"، قائم مقام وزارت خارجه هند، گفت که وی علل اتخاذ این تصمیم را برای دولت هند تشریح کرده و از واشنگتن خواسته است که در این مورد تجدید نظر کند. "ناوتج سارنا"، سخنگوی وزارت خارجه هند قبل از این، در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که این اقدام سفارت آمریکا در دهلی نو غیر ضروری و نشانگر بی ادبی و بی توجهی نسبت به سر وزیر منتخب یک ایالت هند است. وی افزود، وزارت خارجه هند رییس نمایندگی سفارت آمریکا در دهلی نو را به محل این وزارتخانه فراخوانده و اعتراض شدید خود را نسبت به عدم صدور روادید دیپلماتیک به مودی به اطلاع وی رسانده است. سفارت آمریکا در دهلی نو روز جمعه روادید گردشگری و تجاری "ناریندرا مودی" را بخاطر ناآرامیهای قومی دو سال پیش ایالت گجرات که به کشته شدن بیش از دو هزار مسلمان منجر شد، لغو و از صدور روادید دیپلماتیک خودداری کرد. مودی، عکس العمل شدیدی را از خود نسبت به این اقدام سفارت آمریکا در دهلی نو نشان داده و گفت: این تصمیم آمریکا به عنوان اهانتی نسبت به هند تلقی می شود. عللی که بر مبنای آنها برای من روادید صادر نشده بی پایه و اساس هستند چون تاکنون هیچ دادگاهی چه در داخل و چه در خارج از هند مرا به نقض آزادی متهم نکرده است. سخنگوی سفارت آمریکا در دهلی نو، تصریح کرد که این سفارتخانه از صدور روادید دیپلماتیک به مودی بخاطر ماهیت غیر دیپلماتیک دیدار وی از آمریکا خودداری و روادید گردشگری و تجاری وی را بخاطر نقش وی در نقض آزادی مذهبی در ایالت گجرات لغو کرده است. شبد/آساق/310/ 2164/1477/ 1511
۰ نفر