۲۷ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5492612
T T
۰ نفر
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/83 داخلی.سیاسی.تحلیل.مطبوعات.انتخابات 84. رسالت مردم سالاری را در روز پایانی مطبوعات در سال 1383، " رسالت " و " مردم سالاری " به خوبی انجام دادند و با ارائه تنها نوشته های انتخاباتی روزنامه های کشور در این روز، نگذاشتند پایان سالی بدون یادداشت، رقم بخورد. "رسالت" در یادداشتی با عنوان "اخلاق رقابت انتخاباتی" با مهم خواندن مولفه حضورحداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: تحقق حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای دارای لوازمی است که رعایت قانون توسط مجریان و ناظران انتخابات و ارائه برنامه های مناسب برای رفع مشکلات کشور از جمله آن می باشد. مردم سالاری در یادداشتی زیر عنوان " انتخابات حساس و پیچیده " نوشت: تردیدی که در نامزدهای انتخاباتی و انتخاب کننده ها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری دیده می شود حاکی از نتایج مربوط به توقیف روزنامه ها و رد صلاحیت های گسترده بود ... با شرایطی که ما در آن قرار داریم و با موفقیت بین المللی که ایران با آن مواجه است کم رغبتی مردم و عدم استقبال آنها در حکم کاهش مشروعیت نظام تلقی خواهد شد... پژوهم /1856/ 1446
۰ نفر