۲۷ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5492594
T T
۰ نفر
# خرم آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/83 داخلی. بهداشت و درمان .امکانات معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفت : توزیع امکانات لازم برای ایجاد شاخص های سلامت در کشور ناعادلانه است. دکتر"مصطفی آزادبخت" روزپنجشنبه در جمع مدیران شبکه های بهداشت و درمان این استان در خرم آباد گفت: سلامت حقی است که باید به صـورت یکسان و متناسب با نیاز افراد جامعه امکانات آن به صورت عادلانه فراهم گردد. وی اظهار داشت: به همین خاطـر عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در استانهای کشور متفاوت شده است و تبعیض و نابرابری در دسترسی به امکانات سلامت در مناطق غیربرخوردار به طور کامل مشهود است. او پایین بودن سطح سواد، اشتغال، رفاه اجتماعی و زیرساختهای اجتماعی در استان های محروم مانند لرستان را از نشانه های نابرابری امکانات در شاخصهای سلامت بیان کرد. وی، وضعیت اقتصادی ضعیف، فقـر و میزان بیسوادی را در افـزایش مرک و میر کودکان موثر دانست و گفت: مسوولان ذیربط باید برای جلوگیری ازافزایش میزان مرک و میر کودکان در مناطق محروم چاره ای اساسی بیندیشند. دکتر آزادبخت، نابرابری اجتماعی را دربالا بودن آمار زایمان زودرس، کاهش وزن نوزادان هنگام تولد، افزایش مرک و میر کودکان و مادران و کاهش پوشش تنظیم خانواده عامل اصلی دانست. رییس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز دراین نشست، ارتقا شاخص سلامت در جامعه را امری حیاتی دانست و گفت: این امـر با مـرک و میر، طـول عمر و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه ارتباط مستقیم دارد. دکتر "شهرام توفیقی" افزود: این ارتباط به حدی است که اگر زیر ساختهای، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جـامعه نیز در حـد مطلوبی نباشد، متقابلا سلامت اجتماعی مردم به مخاطره می افتد. وی تصریح کرد: غالب ناهنجاریهای اجتماعی از ضعف سلامت اجتماعی به وجود می آید، که درپی آن کاهش تولید و درآمدزایی، همچنین هدررفتن سرمایه انسانی را در پی خواهد داشت. او یادآورشد: برای جلوگیری از بروز ناهنجاریهای اجتماعی می بایست دولت در فکر توزیع امکانات بخش سلامت به همه مناطق به صورت یکسان باشد تا این زنجیره معیوب در کشور شکسته شود. 2625/639
۰ نفر