۲ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5398681
T T
۰ نفر
# تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/83 داخلی.اقتصادی.بیمه.نانوا مشاور بیمه ای انجمن صنفی کارفرمایی نانوایان تهران گفت: ساختار و عملکرد نادرست بیمه تامین اجتماعی اکثر نانوایان را بدهکار کرده است. علی اصغر حر روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران افزود: سازمان تامین اجتماعی به منظور حمایت از نانوا، قانونی را تصویب کرده مبنی براینکه 20 درصد از 30 درصد بیمه نانواها را دولت پرداخت کند. وی با اشاره به اینکه 10 درصد باقیمانده از حق بیمه را کارفرما باید بپردازد، اظهار داشت: این قانون زمانی شامل حال یک واحد نانوایی می شود که بیش از پنج نفر درآن مشغول به کار نباشند، در غیر این صورت تمام بیمه (30 درصد) را کافرما باید پرداخت کند. حر ادامه داد: البته برای این کار، کارفرمایان باید لیستی از اسامی کارگران خود برای تامین اجتماعی تهیه کنند، اما نانوایان در واقع به دلیل فقر فرهنگی قادر به تنظیم و تهیه این لیست نیستند، بنابراین مشمول 30 درصد پرداخت بیمه می شوند. وی با اشاره به عدم آگاهی برخی نانوایان از این قانون گفت: کسانی هم که سواد دارند، قادر به پرکردن لیست مذکور نمی باشند چه برسد به قشر ضعیف نانوایان که ملزم به تهیه لیست و درج کد کارگاه و مشخصات شناسنامه کارگر خود هستند. مشاور بیمه ای انجمن صنفی کارفرمایی نانوایان تهران افزود: برای پرکردن لیست، کارفرما نیازبه شناسنامه کارگر خود دارد و این درحالی است که به دلیل ویژه بودن شغل نانوایی، کارگرانش متغیر هستند و بیشتر آنان که از روستاها هستند فاقد شناسنامه می باشند. حر با بیان این مطلب که تمام کارفرمایان برای اینکه از پرداخت کل بیمه معاف باشند، بیشتراز پنج کارگر را به کار نمی گیرند، افزود: این درحالی است که تامین اجتماعی 30 درصد نانوایان تهران را با کارگران بالای پنج نفر برآورد کرده، درحالیکه اینگونه نیست. وی گفت: طبق براورد سال 1382 در تهران، پنج هزار کارفرما در نانوایی ها به رغم پرداخت حق بیمه ماهانه، 50 میلیارد ریال بدهکار شدند. وی اظهار داشت: به دلیل نوع خاص کار در کارگاه نانوایی ممکن است در یک هفته چند کارگر جابه جا شوند و درهمین فاصله کارشناسان بیمه برای بازرسی آمده باشند و نام آن فرد را که فقط یک تادو روز درآن کارگاه مشغول بوده، ثبت کرده باشند، در نتیجه اسم فرد مذکور جزو اسامی کارگران آن کارگاه ثبت می شود و به همین ترتیب تعداد کارگران یک کارگاه بیش از پنج نفر محسوب می شود. مشاور بیمه ای انجمن صنفی کارفرمایی نانوایان تهران افزود: بهتر است تامین اجتماعی میزان 150 روزکار در هفته برای پنج کارگر را مد نظر قرار دهد و در سیستم بیمه ای خود اعمال کند تا حق کارفرمایان نیز ضایع نشود. تهرام/2815/684
۰ نفر