۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5389305
T T
۰ نفر
# الجزیره،خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/83 خارجی،سیاسی،خاتمی.سفر. رییس جمهوری اسلامی ایران گفت : آینده روشن مسلمانان، منوط به توانایی ایشان در گفتگو و تفاهم با دیگران است. سید محمد خاتمی روز یکشنبه در جمع دانشگاهیان ، فرهیختگان و اصحاب قلم الجزایر افزود: در راه به آینده روشن، تنها از معبر کوشش برای گفتگو و تلاش برای پیروزی آدمیان بر گرک هاست.انسان گرک انسان نیست، انسان می تواند نجات دهنده او از چنگال گرک باشد. وی با طرح این سووال که چرا ما این اندازه بر گفتگو، پای می فشاریم و تاکید می کنیم، مگر می شود انسان دائما در فکر تمنای محال باشد؟ ، گفت : قدرت های بزرک جهانی، گرچه بسیار توانا و مقتدر هستند ، اما توانایی ایشان بی مرز نیست، مرز این قدرت ها فکر عمیق و جان آزاد آدمی است. ایشان تا وقتی می توانند برپا بایستند، که توانسته باشند اقلا از مردم کشور خود کسب مشروعیت و مقولیت کنند. رییس جمهوری افزود: ما باید با همه مردم و از جمله با مردمان این کشورها، گفتگو کنیم. در این گفتگو باید بتوانیم میدان حق را از عرصه قدرت تفکیک کنیم، باید بتوانیم بر حق تمتع همه مردمان روی زمین از حقوق اولیه انسانی همچون صلح و آزادی و عدالت تاکید کنیم. باید بتوانیم بر حق انتخاب زندگی معنوی و نجات روح انسان از فلاکت ماده پرستی و حقارت قدرت جویی اصرار ورزیم. وی با بیان اینکه جهان ما، جهانی به هم پیوسته است و این پیوستگی شدید، امری بسیار جدید است، گفت : در یک جهان به هم پیوسته، حتی اگر کسی خودپرست باشد، باید در فکر نجات "دیگری" باشد زیرا اگر دیگری غرق شود، غرق شدن ما نیز قطعی است، هیچ رستگاری محدود قومی، ملی و منطقه ای، قابل فرض نیست، چنان که وقتی صنایع کشورهای صنعتی، محیط طبیعی را نابود می کنند، این نابودی، محدود به حدود جغرافیایی نمی ماند. آتشی برافروخته شده است که دود آن به چشم همگان می رود. متن کامل سخنان رییس جمهوری متعاقبا ارسال می شود . سیام.1415-1546-1586
۰ نفر