۱۰ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5388148
T T
۰ نفر
# آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/07/83 خارجی.ترکیه.سیاسی.اجتماعی.زندانی. با افزایش تعداد زندانیان و متهمین عادی و سیاسی در ترکیه به بیش از 71 هزار نفر ، بازداشتگاههای این کشور با کمبود جا روبرو شده است. شبکه تلویزیونی "ان.تی.وی" ترکیه به نقل از یک گزارش تحقیقی با اعلام این مطلب افزود: گنجایش 503 بازداشتگاه موجود در ترکیه حدود 70 هزار نفر می باشد و این در حالیست که در شرایط کنونی تعداد زندانیان و متهمین در بازداشتگاهها به بیش از 71 هزار نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش با اعلام عفو مشروط در سال 2000 میلادی در ترکیه تعداد محکومین در بازداشتگاهها به حدود 67 هزار نفر کاهش یافت ولی در چهار سال گذشته این رقم دوباره به بیش از 71 هزار نفر افزایش یافته است. این گزارش تعداد محکومین و متهمین جرمهای عادی در بازداشتگاههای ترکیه را حدود 64 هزار نفر و تعداد محکومین و متهمین به انجام جرمهای سیاسی ، تروریستی و جرایم سازمان یافته را حدود هفت هزار نفر ذکر کرده است. کارشناسان با اشاره به اینکه بازداشتگاههای موجود در ترکیه گنجایش پذیرش محکومین جدید را ندارند، معتقدند که ادامه این وضعیت دولت ترکیه را در موقعیتی قرار داده است که یا باید بازداشتگاههای جدید تاسیس کند و یا اینکه یک بار دیگر گروهی از محکومین را مورد عفو قرار دهد. این گزارش اضافه می کند: طی سالهای اخیر تعداد مجرمین به ارتکاب جرمهای عادی از جمله قتل و دزدی افزایش یافته ولی تعداد محکومین سیاسی کاهش یافته است. پایان/ خاورم/2010/230
۰ نفر