۱۲ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5375272
T T
۰ نفر
# رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/06/83 خارجی.داخلی.هنری.سفر.تهران. اعضای گروهی از هنرمندان خیابانی ایتالیا در مسیر سفر 9 هزار کیلومتری خود به 22 شهر اروپایی و آسیایی از تهران نیز عبور می کنند. سفر زمینی گروه 14 نفره این هنرمندان که از سوی گروه هنری "آلیا" در ایتالیا سازماندهی می شود روز 21 شهریورماه (11 سپتامبر) با شعار "نفی خشونت" از شهر پروجا در مرکز این کشور آغاز خواهد شد. براساس برنامه اعلام شده، در طول سفر 42 روزه این گروه که در دهلی نو پایتخت هند پایان خواهد یافت هنرمندان خیابانی ایتالیا برنامه های مختلف هنری علیه خشونت را در شهرهای مختلف اجرا خواهند کرد. یکی دیگر از برنامه های این گروه، ارائه کمکهای انساندوستانه به مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی است که در این چارچوب محموله ای از تجهیزات فنی برای بهسازی شبکه آبرسانی شهر بم در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. گروه هنری آلیا پیشتر برنامه های مشابهی را برای کمک به قاره آفریقا و اروپا اجرا کرده است. 315/2172اروپام
۰ نفر