۳۰ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5368970
T T
۰ نفر

دیون خارجی هند در دهه گذشته کاهش یافت

۳۰ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5368970
# دهلی نو،خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/05/83 خارجی.هند.اقتصادی. بدهی خارجی هند به نسبت ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه گذشته کاهش داشته است. روزنامه اقتصادی "اکونومیک تایمز" چاپ دهلی روز جمعه نوشت: بر اساس گزارش "بدهی خارجی هند" منتشره از سوی وزارت دارایی این کشور، نسبت بدهی خارجی هند در ازای ارزش تولید ناخالص داخلی از 7/28 درصد در سال - 1990 1991 به 2/20 درصد در سال 2003 - 2002 تقلیل یافته است. بر اساس این گزارش، از دسامبر 2002 تا دسامبر 2003 (دی 81 تا دی 82) مجموع بدهی خارجی هند 8/6 میلیارد دلار افزایش داشت. این افزایش بدهی، قروض خارجی هند را از 105 میلیارد دلار با رشدی معادل 5/6 درصد به 112 میلیارد دلار رساند. بر اساس این گزارش، در سال 1995 - 1996 نسبت بدهی خارجی هند در مقابل ارزش تولید ناخالص داخلی به 27 درصد تنزل یافت، از آن زمان این نسبت روند نزولی خود را ادامه داد به گونه ای که در سال 2002 - 2003 این نسبت به 20 درصد رسید. به گفته کارشناسان، میزان 112 میلیارد دلار بدهی خارجی برای اقتصاد هند که گفته می شود تولید ناخالص داخلی آن بیش از 550 میلیارد دلار است، زیاد سنگین نیست. بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی هند که هفته گذشته منتشر شد، این کشور همچنین حدود 119 میلیارد دلار ذخایر ارزی خارجی دارد. آساق. 310/2161/
۰ نفر