۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5368541
T T
۰ نفر

حمله خمپاره ای به ساختمان وزارت کشور عراق

۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5368541
# تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/83 خارجی.سیاسی.عراق.آمریکا ساختمان وزارت کشور عراق با خمپاره مورد حمله قرار گرفت . "الجزیره " به زمان این حمله و خسارات احتمالی در گزارش بامداد خود اشاره ای نکرد. ساختمانهای اداری در بغداد در روزهای اخیر بارها مورد حمله خمپاره ای قرار گرفته است . در برخی از این حملات ، خمپاره ها در مراکز غیر اداری شهر فرود آمد که تلفات و خساراتی را در بر داشت . در حمله خمپاره ای در روز سه شنبه ، خمپاره ها در یک مرکز تجاری بغداد فرود آمد که حداقل 8 تن را کشت . 1487/1666
۰ نفر